يکشنبه 28 بهمن 1397En
تست2
مهلت ارسال طرح
اخبار مسابقه ایده ملت
اعداد شگفت انگیز در مسابقه ایده ملت

ستاد برگزاری مسابقه ایده ملت از مشارکت دانشجویان سراسر کشور در مسابقه و حضور در کارگاه آموزشی تدوین برنامه بازاریابی که سبب رقم خوردن اتفاق‌های نیکو و شایسته برای بانک ملت شده است، تشکر می نماید.

ادامه