يکشنبه 24 تير 1403En
حوالجات ترکیبی
حوالجات ترکیبی

حوالجات ترکیبی

یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات به مشتریان، استفاده از ابزار و سامانه های الکترونیک برای دسترسی سهل و امن به محصولات و خدمات بانکی می باشد. طراحی وب سرویس حوالجات ترکیبی به گونه‌ای است که آن را در زمره خدمات PartnerAPI قرار می دهد و بهترین گزینه برای انجام تراکنش‌های سازمان های بزرگ با تعداد زیاد می‌باشد.
از طرفی مشتریان بزرگ همواره به دنبال خدماتی هستند که بتوانند بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک، را تراکنش‌های مالی با محوریت خویش انجام داده و چگونگی انجام کار را کنترل نمایند.
وب سرویس حوالجات ترکیبی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با هدف تسهیل در فرآیند مدیریت تراکنش‌های غیر حضوری شرکت و طرفین تجاری شرکت، طراحی و تولید شده است.
این پروژه شامل، بسته کامل و متنوعی از انتقال وجه ترکیبی و سایر سرویس‌ها به شرح ذیل طراحی و تولید گردید؛

سرویس حوالجات

عملیات سرویس حوالجات ترکیبی با توجه به حساب مقصد و مبلغ انتقال وجه، صرفاً با یک برداشت از حساب و سپس تفکیک اتوماتیک از طریق حواله درون بانکی، پل، ساتنا و یا پایا از طریق سرویس ها و متدهای زیر انجام می گردد.
 • سرویس حواله برخط
 • سرویس حواله برون خط
 • سرویس حواله گروهی شامل متدهای:
 • متد راه اندازی حواله گروهی
 • متد ثبت ردیفها به صورت تکی
 • متد ثبت ردیف‌ها به صورت دسته ای
 • متد ثبت نهایی
 • سرویس تکمیلی حوالجات شامل:
 • متد حذف درخواست 
 • متد حذف ردیف(های) حواله گروهی
 • امضای حوالجات برون خط و گروهی در سامانه های بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی، محب  یا از طریق پیام کوتاه
 • سرویس استعلامات حواله شامل:
 • متد استعلام وضعیت یک درخواست
 • متد استعلام ردیف‌های حواله
 • متد استعلام حواله های ناموفق (برگشتی) روز قبل
 • متد استعلام امضای درخواست
 • متد استعلام حذف/ ابطال/ عدم تایید
 • وب سرویس شبا
 • سرویس شبا شامل:
 • متد استعلام کد شبای انفرادی
 • متد تولید کد شبای انفرادی
 • متد استعلام کد شبای گروهی
 • متد تولید کد شبای گروهی
 • وب سرویس صورتحساب:
 • سرویس استعلام مانده حساب
 • سرویس استعلام صورتحساب شامل
 • متد ثبت درخواست صورتحساب
 • متد پاسخ صورتحساب