دوشنبه 31 تير 1398En
پرداخت ویژه

پرداخت ویژه

خدمت پرداخت ویژه نوعی دستور پرداخت است که به کمک آن، سازمان های متقاضی بدون نیاز به طی نمودن مراحل صدور چک و صرفاً با اعلام مشخصات دریافت کنندگان وجه، امکان پرداخت وجه از حساب خود به ذینفعان را دارا می باشند.
براین اساس سازمانهای یادشده مشخصات ذینفعان خود را از طریق فایل و یا وب سرویس به بانک ارسال مینمایند به نحویکه با مراجعه فرد ذینفع به هریک از شعب بانک و پس از احراز هویت وجه مورد نظر به ایشان پرداخت می گردد.
از جمله ویژگی های خدمت یاد شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- عدم نیاز به افتتاح حساب توسط ذینفعان شرکتها/ سازمانها 
- رفع مشکلات ناشی از وجود امضاهای مختلف در هنگام صدور چک 
- امکان صدور دستور پرداخت بدون محدودیت در تعداد 
- درصد اطمینان بالاتر و کمترین مغایرت در پرداخت نسبت به سایر روشهای پرداخت 
- امکان پرداخت سود سهام و خسارت از طریق بانکداری اینترنتی 
- امکان واریز سود سهام و خسارت برای ذینفعان دارای حسابهای ملتی 
- امکان بارگذاری فایل سود سهام توسط مشتریان در سامانه های محب و بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی 
- ارایه گزارشهای متنوع مدیریتی
- امکان ارسال پیامک اطلاعات حواله پرداخت به ذینفعان