جمعه 10 تير 1401En
ریفاینانس

ریفاینانس

در تسهیلات ارزی از محل خطوط اعتباری کوتاه مدت ریفاینانس (یوزانس داخلی) در صورت وجود  و پابرجا بودن خطوط اعتباری  بانک تسهیلات دهنده تحت قرارداد ریفاینانس منعقده ، وجه کالای مورد معامله  رابه ذینفع اعتبار اسنادی پرداخت می نماید و سپس بانک گشایش کننده وجه پرداخت شده به فروشنده را یک سال بعد( مدت زمان بازپرداخت تابع توافقات قراردادی بانک تسهبلات دهنده و بانک تسهیلات گیرنده می باشد. ) به همراه سود متعلقه از خریدار دریافت وپس از خریدارز از طریق مراجع ذیربط به  بانک تسهیلات دهنده بازپرداخت می کند.
همچنین سود تسهیلات براساس نرخ شناور نوع ارز قرارداد بعلاوه حاشیه سود (که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات متغییر بوده ودر قراردادهای منعقده با کارگزاران ) یا به صورت ثابت تعیین خواهد شد.

استفاده کنندگان مجاز

1. واحدهای  تولیدی با سابقه اعتباری
2. مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین آلات خطوط تولیدی، و دیگر کالاهای مجاز واحد های تولیدی
3. استفاده از منابع مالی فوق با رعایت کلیه ضوابط اعتباری و ارزی ، شرایط مندرج در قرارداد با بانک تسهیلات دهنده از جمله مبلغ ، مدت ، نرخ سود ، نوع کالا و ...خواهد بود. 
ED.e.keramat 98/05/01 no: 98/651412