يکشنبه 27 خرداد 1403En
اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک

یکی دیگر از تسهیلات اعطایی بانک‌ها اجاره به شرط تملیک است. اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.
بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، ساختمان و مسکن، بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام (ساخت داخل کشور) به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک می‌‌کند.
بانک منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.
در این عقد، مدت قرارداد با توجه به عمر مفید اموال که قرار است به‌صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شود، متغیر است.
نرخ سود، در حال حاضر همان نرخ سود عقود مبادله‌ای است که سالیانه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند.

مدارک مورد نیاز

درخواست کتبی متقاضی

اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه، رونوشت شناسنامه، مجوز فعالیت
اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی

موضوع اجاره به شرط تملیک غیرمنقول: رونوشت سند مالکیت، رونوشت آخرین فیش آب، برق، گاز، صورت مجلس تفکیکی ساختمان، نقشه محل مورد خریداری، بیع‌نامه ملک مورد خریداری و رونوشت سند ملک مورد خریداری

موضوع اجاره به شرط تملیک منقول: پیش فاکتور خرید خودرو و ماشین‌آلات

سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری است.

مراحل انجام کار

1. اخذ درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مربوطه
2. بررسی درخواست، مدارک و مستندات متقاضی و تصویب تسهیلات توسط مراجع ذی صلاح بانک
3. تنظیم سند
4. انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک
5. اعطای تسهیلات