يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
قرض الحسنه پس انداز

قرض الحسنه پس انداز

به حسابی اطلاق می گردد که صاحب آن به منظور استفاده از انواع خدمات بانکی (بانکداری اینترنتی، تلفنبانک، همراه بانک ، پیامک بانک و...) وبرخورداری از اجر معنوی اقدام به افتتاح حساب می نماید.دارندگان این حساب در قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز شرکت داده شده و از جوایز آن بهره مند خواهندشد.

شرایط گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز

افتتاح دو یا چند حساب قرض الحسنه پس اندازبرای یک نفر مجاز می باشد.
اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند، می توانند به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و حق استفاده از موجودی حساب با دارنده حساب پس ازرسیدن به سن 15سال تمام خواهد بود.
اطفال که به سن 15سال تمام رسیده باشند و یا افرادکمتراز 15سال که حکم رشد از دادگاه صالحه صادر شده باشد، می توانند منحصراً به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح و از موجودی آن راساً استفاده نمایند.
ولی/وصی/قیم میتوانند بابت افرادصغیر/غیررشید/مجنون حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند که در این صورت بایستی حساب حقیقی انفرادی به نام خود فرد(صغیر، غیررشید و مجنون) با حق برداشت ولی/وصی/قیم افتتاح شود.
مادر می تواند به نام فرزند صغیرخودحساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایدکه در این صورت حق استفاده از موجودی حساب تا رسیدن طفل به سن 18 سال تمام فقط با مادر می باشد.
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ریالی 20۰,۰۰۰ ریال و حداقل مبلغ جهت شرکت حساب در جشنواره (قرعه کشی) حساب های قرض الحسنه پس انداز ۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
در صورت وجود سوابق چک برگشتی افتتاح حساب برای مشتری مجاز نمی باشد.

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز

مشتریان گرامی پس از مراجعه به یکی از شعب بانک ملت با ارائه مدارک زیر و تکمیل فرم های مخصوص و واریز حداقل مبلغ پیش بینی شده می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

حقیقی

- ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
- برای اتباع خارجی پروانه اقامت معتبر
- افتتاح حساب توسط قائم مقام قانونی (ولی، وصی، وکیل، قیم،...)علاوه بر مدارک فوق تصویر مستند قانونی شامل شناسنامه ولی، قیم نامه یا وکالت نامه معتبرو... ضروری می باشد.

حقوقی

- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی(امضاء داران مجاز)
- اصل وکپی گواهی نامه ثبت شرکت یا شرکت نامه 
- اصل وکپی اظهارنامه ثبت شرکت یا اساسنامه و درمورد شرکتهای غیرسهامی، شرکتنامه ای که به ثبت رسیده باشد.
- اصل و کپی اولین آگهی ثبت شرکت و آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور
- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
- شیوه امتیازدهى سپرده هاى قرض الحسنه پس انداز برای شرکت در قرعه کشى 
بانک ملت هر سال برای تشویق دارندگان حساب قرض الحسنه پس انداز به امر خداپسندانه قرض الحسنه، جوایز نفیسی به قید قرعه اعطا مى کند.
شیوه امتیازدهى در بانک ملت بدین گونه است که به ازاى هر ۵۰۰.۰۰۰ ریال موجودى، در هر روز یک امتیاز به سپرده گذار در طول دوره مربوط به جشنواره (قرعه کشى) اعطا مى شود.

شرایط شرکت در قرعه کشى و اعطاى جوایز

1. مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال، به مدت سه ماه متوالی (۹۰روز) در طول مدت دوره مربوط به جشنواره (قرعه کشی) درحساب مشتری حفظ شود.
2. افزایش موجودی حساب در آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی، به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال در مورد آن دسته از مشتریانی که شرط فوق(بند ۱) را ندارند. بدیهی است این مبلغ باید سه ماه پی در پی (۹۰روز) در حساب حفظ شود.
3.مفتوح بودن حساب و حفظ حداقل موجودی در روز قرعه کشی. 
4.وجود شماره ملی معتبر از مشتریان حقیقی، شناسه ملی معتبر از مشتریان حقوقی و شماره فراگیر معتبر ویژه اتباع خارجی در سامانه بانکداری متمرکز.

حساب قرض الحسنه ویژه(نیکوکاران ملت)

بانک ملت وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و براساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده و بانک معین می شود در قالب تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید.
صندوق‌های قرض الحسنه کارکنان سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات
اشخاص حقیقی و حقوقی خیّر
که مایل به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل وجوه خود به اشخاص نیازمند می باشند لیکن امکان مدیریت کردن عملیات پرداخت تسهیلات و جمع آوری اقساط آن را ندارند یا مایل به رسمیت بخشیدن به این عملیات از طریق بانک می باشند می توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه اقدام نمایند.

ویژگی های حساب قرض الحسنه ویژه(نیکوکاران ملت)

حداقل مبلغ سپرده گذاری برای افتتاح این حساب: 2۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
حداقل مبلغ تسهیلات قابل اعطاء به هر متقاضی از محل حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه: 10،000،000 ریال
این حساب نظیر سایر حسابهای قرض الحسنه پس انداز مشمول شرکت در قرعه کشی و دریافت جوایز می باشد.
E,D: 95-10-05-kr