پنجشنبه 10 خرداد 1403En
مناقصه جدید
توضيحات:خرید ،نصب و راه اندازی ،گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه رایانه سرور HP Synergy
ادامه
توضيحات:تمدید برگزاری مناقصه عمومی خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد 5.000 دستگاه چاپگر تحویلداری شعب
ادامه
توضيحات:خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد 1000 دستگاه کیس رایانه
ادامه
توضيحات:خرید ،نصب و راه اندازی ،گارانتی و پشتیبانی تجهیزات شبکه
ادامه
مزایده جدید
توضيحات:فروش 12دستگاه گیت تردد (6دستگاه گیت میانی و 6دستگاه گیت کناری)
ادامه
فراخوان