يکشنبه 24 تير 1403En
مهر ماندگار

مهر ماندگار، حسابى نه فقط براى شما

همه ما مایلیم براى زمانى که در کنار عزیزانمان نیستیم آنها آسایش داشته باشند و از این رو بخواهیم مبالغى را به افراد مورد نظر خود اهدا نموده ولی در زمان حال آن را مدیریت کنیم.
بانک ملت در کنار شماست تا پاسخ گوى این نیاز باشد.

حساب مهر ماندگار

با افتتاح این حساب اشتراکى بین شما (مهرگذار) و شخص مورد نظرتان (مهرپذیر یا مهر پذیران) با مشخص کردن سهم هر یک در زمان افتتاح حساب، علاوه براین که حق برداشت موجودى حساب در زمان حیات با شما خواهد بود، در زمان پس از شما هدایاى نقدیتان به سادگى قابل انتقال به آنها خواهد بود.

ویژگی‌هاى حساب مهر ماندگار 

 - حق برداشت از حساب در زمان حیات منحصراً در اختیار مهرگذار مى‌باشد.
 - اشخاص حقوقى (مانند موسسات خیریه، آموزشى، درمانى و ... ) مى‌توانند به عنوان مهرپذیر معرفى شوند.
 - این حساب فقط با حضور مهرگذار و مهر پذیران (و یا نماینده رسمى اشخاص حقوقى) در تمام شعب بانک افتتاح می‌شود.
 - این حساب یکى از انواع حساب‌هاى قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت عادى، کوتاه مدت ویژه و بلند مدت الکترونیک است.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای گشایش حساب

 - دارا بودن حداقل 18 سال تمام براى مهر گذار 
 - اصل شناسنامه و کارت ملى عکس دار مهرگذار و مهرپذیر 
 - ارائه معرفى نامه رسمى و اصل و تصویر اساسنامه، آگهى تأسیس و آخرین تغییرات چاپ شده در روزنامه رسمى کشور براى اشخاص حقوقى 
 - رجوع به یکى از شعب بانک ملت برای تکمیل و امضاى فرم‌هاى مربوطه 
با حساب مهر ماندگار مى‌توانید براى تمام کسانى که دوستشان دارید (اعضاء خانواده، بستگان، آشنایان ...) هدیه‌اى برجای گذارید و یا مبالغ اهدایى خود را در زمان حیات خود به تمام موسسات و سازمان ها (مدارس، دانشگاه‌ها، پرورشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، موسسات فرهنگى، سازمان‌هاى خیریه و بشر دوستانه ...) اهدا نمایید، تا در زمانى که نیستید نام نیکتان لبخند بر لبان دیگران بنشاند.