پنجشنبه 9 آذر 1402 En
اسلاید
تب
وزیر اقتصاد در گفت و گوی اختصاصی با روابط عمومی بانک ملت: امروز، یکی از بهترین دوران عملکردی بانک ملت رقم خورده است

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بسیاری از پیشرفت‌ها و رفع نیازهای مردمی هم از جانب طبقات متوسط و ضعیف جامعه و هم از جانب تولیدکنندگان و فعالان حرفه‌ای اقتصاد بر دوش شبکه بانکی کشور است.

ادامه
از تاریخ:
تا تاریخ:
نمايش
نوع ارز
نرخ خرید
نرخ فروش
نرخ مرجع