دوشنبه 28 مرداد 1398En
اسلاید
تب
مدیرعامل بانک ملت در پیام تصویری به آیین تجلیل از خبرنگاران: شناسایی نقاط ضعف یا قابل بهبود سازمان ها به عهده فعالان رسانه ای است

مدیرعامل بانک ملت در پیامی تصویری به آیین تجلیل از خبرنگاران، بخش مهمی از شناخت محیط پیرامون و شناسایی نقاط ضعف یا قابل بهبود سازمان ها را از رسالت های مهم خبرنگاران و اصحاب قلم ذکر کرد.

ادامه
از تاریخ:
تا تاریخ:
نمايش
نوع ارز
نرخ خرید
نرخ فروش
نرخ مرجع