يکشنبه 24 تير 1403En
پایانه های خودپرداز

پایانه های خودپرداز

خدمات پایانه های خودپرداز بانک ملت به شرح جدول ذیل لست:
عنوان
زیرمجموعه خدمات
توضیحات
خدمات مشترک
قابل ارائه به
دارندگان ملت
کارت و کارتهای
شتابی
برداشت وجهبرداشت وجه
انتقال وجه
انتقال وجه به سایر کارتهای بانکی
انتقال وجه به حساب سازمان
تامین اجتماعی
انتقال وجه به حساب بیمه ایران
خدمات تسهیلات
پرداخت اقساط تسهیلات
پرداخت اقساط واسپاری ملت
(لیزینگ)
خدمات پرداخت
پرداخت قبوض
خرید شارژ( اعتباری/ برخط Top up)
خرید بسته اینترنتی ایرانسل
شارژ شگفت انگیز
کمکهای مردمی
صورتحساباعلام مانده حساب
خدمات قابل ارائه
به دارندگان ملت
کارت
انتقال وجه
انتقال وجه به سایرحسابهای متصل به کارت
انتقال وجه به سایر حسابها
حواله پایا
حواله برداشت وجه بدون کارت
خدمات تسهیلاتدریافت شماره کارت مجازی تسهیلات
صورتحساب
نمایش ده گردش آخر حساب
تغییر رمز 
تغییر رمز کارت
تغییر رمز اینترنتی کارت
فعال سازی‏/غیر فعالسازی رمز پویا(بهمراه نسخه پیامکی)
فعال سازی‏/غیر فعالسازی سامانه رمزنگار(بهمراه نسخه پیامکی)
غیر فعال سازی رمز پویای یک کارت
خدمات بدون کارت
برداشت وجه بدون کارت
مسدود نمودن کارت
استعلام قبوض پرداختی
غیر فعال سازی رمز دوم (اینترنتی)
اعلام شبا
ED.e.keramat 980431 no: 98/642717