يکشنبه 24 تير 1403En
رسیدگی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملت در اجرای ماده 25 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد فعال گردیده و به موجب آن شما عزیزان می توانید شکایات خود را در آن ثبت نمائید. مدیریت امور بازرسی و نظارت این بانک وظیفه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات را به عهده دارد. شکایت واصله توسط واحدهای بازرسی مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس زمان بندی تعیین شده نسبت به ارسال پاسخ به آدرس ایمیل/ آدرس پستی شما اقدام خواهد گردید. در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معین (30 روز) شما می توانید از طریق همین سامانه موضوع را پیگیری نمایید. چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در هریک از شعب این بانک در سطح کشور در زمینه های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصاَ ذینفع آن بوده و از بانک درخواست رسیدگی داشته باشید، می توانید شکایت خود را با توجه به رعایت نکات زیر و قبل از مراجعه به مراجع نظارتی برون سازمانی نظیر بانک مرکزی در سامانه رسیدگی به شکایات ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد. پذیرش هرگونه شکوائیه از سوی معاونت نظارتی بانک مرکزی – اداره رسیدگی به شکایات، منوط به رسیدگی اولیه موضوع از سوی این بانک و ارائه جوابیه  دریافتی به بانک مرکزی می باشد. 

پیش از تنظیم و ارسال شکایت خود به نکات زیر توجه فرمائید:

• در صورتی که قبلاَ شکایت خود را به روش دیگری ارسال نموده اید و پرونده شمادر حال رسیدگی است، ‌از ارسال مجدد شکایت خودداری نمایید .
• به شکایت هایی که قبلاَ به بازرسی بانک ارسال شده است و مجدداَ از این طریق ارسال می شود ، رسیدگی نخواهد شد.
• شکایت هایی که دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست بوده و یا مشخصات شاکی ناقص و یا هویت وی احراز نشود ، رسیدگی نخواهد شد.
• به شکایت هایی که قبلا در خصوص آنها در مراجع قضایی تشکیل پرونده داده شده، رسیدگی نخواهد شد.
•  در صورتیکه جمعی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا یک شخص حقوقی به ثبت شکایت در سامانه تمایل دارند باید مشخصات یک فرد حقیقی رابه نمایندگی از اشخاص یا شرکت، در فرم شکایت درج نماید، در غیراینصورت به شکایت رسیدگی نمی شود.
• مسئولیت قانونی مطالب اظهارشده برعهده شاکی خواهد بود .
• با توجه به محدودیت زمانی در نظر گرفته شده برای ایجاد ارتباط با سرور در فضای اینترنت به هنگام ورود اطلاعات، توصیه می گردد در ابتدا متن شکایت خود را خارج از این سیستم تایپ نموده و به هنگام تکمیل اطلاعات شکایت نامه خود، آنرا در محل متن شکایت کپی نمایید.

توجـــه

• شکایت باید متضمن هویت کامل، نشانی (آدرس دقیق)، کد پستی، شماره تماس، کد ملی شاکی و همراه با دلایل (مستندات) باشد.

جهت ثبت و پیگیری شکایت اینجا را کلیلک نمایید.