يکشنبه 24 تير 1403En
سامانه بانکداری اینترنتی

سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی

سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت (https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking)  با استانداردهای روز دنیا به مشتریان گرامی خدمات نوین عرضه می کند. این سامانه گواهی نامه"امنیت بین المللی"(SSL) دریافت کرده است که به مراجعه کنندگان اطمینان خاطر می بخشد تا در محیطی امن کارهای بانکی خود را بدون صرف زمان و هزینه مالی با آرامش و آسانی به انجام برسانند.

مراحل فعال سازی بانکداری اینترنتی

1. مراجعه به یکی از شعب بانک؛
2. تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه بانکداری اینترنتی؛
3. دریافت پاکت محتوی رمز؛
4. مراجعه به نشانی اینترنتی سامانه (https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking)،
بلافاصله پس از دریافت رمز؛
5. امکان ورود به سامانه با درج اطلاعات شناسایی (شناسه مشتری، کلمه عبور، عبارت امنیتی و یکباررمز)
6. تغییر کلمه عبور (بلافاصله پس از ورود به سامانه).
توجه: در صورت عدم مراجعه به سامانه و تغییرندادن رمز عبور (پس از گذشت ده روز، از فعال سازی خدمت) مشتری می باید بار دیگر برای دریافت رمز عبور به یکی از شعب بانک مراجعه کند.

خدمات سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی

گروه اصلی

گروه فرعی

نام پردازش 

مدیریت حسابخدماتپذیره نویسی
افتتاح حساب قرض الحسنه –کوتاه مدت
افتتاح سپرده مدت دار
دریافت کد شبا
تغییر تاریخ واریز سود کوتاه مدت
افتتاح حساب ارزی
تغییر واریز سود سپرده ارزی
بستن حساب
افتتاح حساب بلندمدت ارزی
گزارشاتمشاهده گردش حساب
دریافت فایل صورتحساب
مشاهده اطلاعات حساب
مشاهده ریز سودهای دریافتی
گزارش حسابهای واریز سود
گزارش حسابهای بسته شده
پیگیری گواهی حساب
مشاهده گردش حساب ارزی
مشاهده اطلاعات حساب ارزی
گزارش حساب‌های راکد
گزارش فهرست حساب‌های مازاد
انتقال وجهخدماتحواله هوشمند
حواله بانک ملت
کارت به کارت
حواله پایا
حذف حواله پایا
حواله ساتنا
حواله گروهی
حواله منظم
حواله گروهی پایا
حذف حواله گروهی پایا
بارگذاری فایل استعلام کد شبا 
دریافت فایل استعلام کد شبا
حواله منظم پایا
عودت ساتنا –پایا
برداشت وجه بدون کارت
لغو برداشت وجه بدون کارت
کارتابل حواله حقوقی یا اشتراکی
گزارشاتگزارش حواله بانک ملت
گزارش کارت به کارت
گزارش حواله پایا
استعلام حواله پایا
دریافت رسید حواله پایا
گزارش حواله گروهی
گزارش حواله منظم
گزارش وضعیت فایل‌های بارگذاری پایا گروهی
دریافت فایل پاسخ پایا گروهی
گزارش رکوردهای برگشتی پایا گروهی
گزارش حواله ساتنا
گزارش برداشت وجه بدون کارت
گزارش پرداخت‌های پایا منظم
قبض و شارژخدماتپرداخت قبوض
خرید کارت شارژ
خرید شارژ برخط
خرید  بسته اینترنت
گزارشاتاستعلام قبوض پرداختی
گزارش قبوض پرداختی
گزارش خرید کارت شارژ
گزارش خرید شارژ برخط
چکخدماتثبت صدور چک در سامانه صیاد (پیچک)
تائید دریافت چک در سامانه صیاد (پیچک)
ثبت انتقال چک در سامانه صیاد (پیچک)
تامین موجودی چک برگشتی
ثبت درخواست دسته چک
ابطال درخواست دسته چک
غیرفعالسازی مجوز درخواست دسته چک
فعال سازی/ غیرفعال سازی مجوز درخواست صدور/ تحویل دسته چک
کارتابل مجوز درخواست صدور و تحویل دسته چک
ثبت درخواست رفع سوء اثر چک برگشتی
کارتابل تائیدکنندگان رفع سوء اثر چک برگشتی
گزارشاتگزارش چک برگشتی تامین موجودی شده
مشاهده وضعیت دسته چک ها
گزارش وضعیت درخواست دسته چک
گزارش چک های پاس شده
گزارش وضعیت چک های واگذاری
گزارش چک‌های برگشتی
گزارش فعالسازی/ غیرفعالسازی درخواست/ تحویل دسته چک در کلیه شعب
گزارش استعلام چک در سامانه صیاد(پیچک)
گزارش استعلام وضعیت انتقال چک در سامانه صیاد(پیچک)
استعلام وضعیت چک
کارتخدماتفعال‌سازی رمز پویا
غیرفعال‌سازی رمز پویا
دریافت رمز دوم ثابت
درخواست صدور ملت کارت
غیرفعال نمودن ملت کارت
ابطال ملت کارت
اتصال –قطع اتصال حسابهای فرعی
صدور کارت مجازی حسابهای حقوقی
نگاشت کارت در سامانه پیوند
فعالسازی بن کارت
تغییر وضعیت بن کارت
شارژ موردی بن کارت
صدور بن کارت
خرید کارت مجازی
تغییر وضعیت کارت مجازی
ابطال کارت مجازی
تعیین سقف برداشت کارت مجازی
شارژ کارت مجازی
گزارشاتگزارش وضعیت پرداخت ازطریق موبایل
گزارش وضعیت ملت کارت
مشاهده اطلاعات ملت کارت
مشاهده گردش ملت کارت
استعلام نگاشت کارت در سامانه پیوند
نمایش اطلاعات بن کارت
گزارش وضعیت درخواست های بن کارت
مشاهده گردش بن کارت
فهرست کارت های مجازی
مشاهده گردش کارت مجازی
تسهیلاتخدماتپرداخت اقساط
پرداخت منظم اقساط
پرداخت اقساط یک شرکت
غیرفعال سازی کارت اعتباری
تسهیلات فرابانک ملت(کارت اعتباری، وام ازدواج و ...)
محاسبه مبلغ اقساط
صدور معرفی نامه(قرض الحسنه ویژه)
ابطال معرفی نامه(قرض الحسنه ویژه)
صدور معرفی نامه گروهی(قرض الحسنه ویژه)
گزارشاتخلاصه عملکرد کارت اعتباری
صورتحساب تسهیلات
استعلام ضمانتنامه
مشاهده گردش کارت اعتباری
مشاهده صورتحساب کارت اعتباری
مشاهده مانده بدهی تسهیلات
مشاهده مانده بدهی ارزی اعتبارات و بروات اسنادی
دریافت کد شبا –شماره کارت مجازی تسهیلات
گزارش پرداخت اقساط از یک حساب
گزارش اخطاریه‌های اعتبار اسنادی
گزارش سررسیدهای اعتبارات و بروات اسنادی
گزارش پرداخت های ارزی اعتبارات و بروات اسنادی
گزارش تعهدات غیرمستقیم
گزارش آخرین وضعیت اعتبارات اسنادی
گزارش اسناد رسیده اعتبارات و بروات اسنادی
گزارش سررسیدهای حواله از محل ثبت سفارش
مشخصات مصوبات وجوه اداره شده(قرض الحسنه ویژه)
گزارش قرض الحسنه نیکوکاری
چاپ معرفی نامه(قرض الحسنه ویژه)
گزارش سرفصل وجوه اداره شده و حسابهای مرتبط
سایر خدماتخدماتتایید یا رد مجوز پایا بدهکار
تعلیق پایا بدهکار
از سر گیری پایا بدهکار
تغییر پایا بدهکار
لغو مجوز پایا بدهکار
تایید یا رد تغییرات بانک ذینفع پایا بدهکار
ثبت درخواست فروش سهام عدالت
صدور حواله کارت سوخت
بازخرید گواهی سپرده
دریافت سود سهام
دریافت خسارت
بیمه ایران
درخواست بانک پرداخت
گزارشاتدریافت فایل صورتحساب کارت سوخت
صورتحساب کارت سوخت
گزارش حواله های کارت سوخت
استعلام گواهی سپرده
گزارش درخواست های بانک پرداخت
گزارش استعلام بانک پرداخت
گزارش وضعیت ارسال پیامک
گزارش تاریخچه مجوز پایا بدهکار
گزارش دستور برداشت مستقیم پایای وارده پایا بدهکار
گزارش اطلاعات مجوز پایا بدهکار
پروفایلتنظیمات عمومیتغییر آدرس الکترونیکی
تغییر رمز ورود
تغییر شناسه مشتری
تعیین سقف برداشت
فعال یا غیرفعال نمودن خدمات
تعیین نام مستعار حساب
تعیین اولویت نمایش حساب
بازگشت به تنظیمات اولیه
غیرفعالسازی همراه بانک
نمایش اطلاعات مشتری
فهرست خدمات ویژه
تنظیمات برگزیدهثبت سرویس برگزیده
ثبت شماره برگزیده
ابزار احراز هویتتنظیمات پیامک
تنظیم هشدار ایمیل
تغییر رمز کارت امضای الکترونیک
غیرفعال نمودن کارت امضای الکترونیک
تنظیمات یکبار رمز
همزمان سازی توکن یکبار رمز
مدیریت وجوهتعریف سرفصل های فرعی مشتری
فعالسازی حسابهای مدیریت وجوه
ثبت درخواست تحلیل تراکنشهای گذشته
لغو درخواست تحلیل تراکنشهای گذشته
تقویم
طبقه بندی دستی تراکنش ها
هدف گذاری
گزارش درآمد (واریز) و هزینه (برداشت)
نمودار درآمد (واریز) و هزینه (برداشت)
گزارش بودجه بندی
مقایسه با سایر مشتریان
لیست یادآوری
بودجه بندی
خدمات ارائه شده به حسابهای ارزیمانده حسابمشاهده و چاپ ۵ ،۱۰ یا ۳۰ گردش آخر حساب ( در صورت انتخاب ۳۰ گردش آخر حساب، مشاهده گردش‌های پیشین هم به تفکیک ۳۰ گردش امکان پذیر است).
گردش حساب
حواله ارزیامکان صدور حواله ارزی (دلار و یورو)به حسابهای خود ودیگران
ed: e.keramat no: 1401/301975 1401/02/28