جمعه 10 تير 1401En
مرکز ارتباط ملت

مرکز ارتباط ملت

اطلاع رسانی، راهنمایی، دریافت و پاسخ گویی به شکایات

تلفن، صندوق صوتی(voice mail)، تلفن گویا(IVR) و نمابر(fax)
نمابر: 88515919-021
تلفن تهران: 1556
تلفن شهرستان: 82488-021
پیام کوتاه: 200030
گامی دیگر در جهت خدمت به مردم، تکریم ارباب رجوع و ارزش آفرینی برای مشتریان
پست الکترونیک:info@bankmellat.ir