دوشنبه 26 مهر 1400En
سپرده شایان

سپرده شایان

مشتری گرامی؛ بانک ملت در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود و بنابر اصل مشتری محوری، سپرده ای را تحت عنوان شایان طراحی نموده که در این سپرده شما می توانید با افتتاح حساب های ویژه شایان (شامل کوتاه مدت عادی یا جاری بدون دسته چک) و پس از طی حداقل مدت زمان تعیین شده از زمان افتتاح سپرده(حداقل یک ماه) و مطابق با امتیاز متعلقه، از اولویت دریافت تسهیلات در بانک ملت با نرخ‌های ویژه بهره مند شوید.

مشخصات کلی تسهیلات طرح شایان

مشخصات کلی تسهیلات طرح شایان
نوع حساب
الزاماً انفرادی‏‏‏-به انتخاب مشتری‏‏‏-به تفکیک حقیقی و حقوقی:
- جاری بدون دسته‌چک ‏‏- ویژه طرح شایان
- کوتاه‌مدت عادیویژه طرح شایان
نرخ سود تسهیلاتاز 6% تا 18%
ضریب تسهیلاتاز 0.5 تا 2 برابر معدل حساب
مدت بازپرداخت اقساط تسهیلاتاز 12 ماه تا 48 ماه
نحوه اعطای تسهیلات
-  واریز به‌حساب فروشنده ‏‏‏‏/صدور چک‌بانکی به نام متقاضی
- کارت اعتباری مرابحه
جامعه هدف
تمامی مشتریان حقیقی
و معرفی‌شدگان از سوی اشخاص حقوقی متناسب با امتیاز مکتسبه
درصد وثیقه نقد الزامی
از صفر تا 12% اصل و سود تسهیلات
(مسدودی در حساب کوتاه‌مدت عادی)
مدت سپرده‌گذاریحداقل 1 ماه و حداکثر 12 ماه به‌شرط رعایت حداقل مبلغ سپرده‌گذاری
حداقل مبلغ سپرده‌گذاری20 میلیون ریال
حداکثر مبلغ سپرده‌گذاریمشتریان حقیقی یک میلیارد ریال ‏‏‏‏- مشتریان حقوقی فاقد سقف
وثایقوثایق مجاز مطابق خط‌مشی اعتباری و حسب نظر شعبه
مبلغ تسهیلات
(بر اساس معدل حساب مشتری)
- حداقل 20 میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال در حالت واریز به‌حساب فروشنده یا  صدور چک‌بانکی
‏‏- حداقل 20 میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال در حالت  صدور کارت

نحوه محاسبه تسهیلات شایان به شرح جدول ذیل و بر اساس معدل حساب مشتری، مدت سپرده‌گذاری، مدت بازپرداخت تسهیلات و ضریب تسهیلات تعریف‌شده، محاسبه و ارائه می‌گردد:

مزایای تسهیلات شایان

از دید مشتریان حقیقی: 

- امکان دریافت تسهیلات تا دو برابر معدل حساب
-امکان سپرده گذاری یکجا یا تدریجی
-امکان بازپرداخت تسهیلات تا 48 ماه
-امکان انتقال امتیاز به بستگان درجه یک(پدر، مادر، همسر و فرزند بالای 18 سال)
-امکان صدور چک بانکی به نام متقاضی
- امکان دریافت تسهیلات در کوتاهترین زمان ( یک ماه انتظار)

از دید مشتریان حقوقی: 

شرکت ها یا سازمان ها می توانند کارکنان خود را جهت دریافت تسهیلات متناسب با امتیاز اکتسابی توسط شرکت/سازمان به بانک معرفی نمایند.
e.keramat no: 99/1417831 990920