پنجشنبه 10 خرداد 1403En
افتخارات ملی و بین المللی

افتخارات ملی و بین المللی

- تقدیر رییس جمهور اسبق کشور از بانک ملت
- کسب مقام برتر در بانک های تجاری کشور
- دریافت گواهینامه ISO 9001:2000 از موسسه بین المللی Moody
- کسب مقام نخست در بین بانک های دولتی در طرح ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی بانک های دولتی در سال 1382
- کسب مقام برتر در سال 2000 از سوی موسسه بین المللی The Banker
- کسب مقام برتر در سال 2002 از سوی موسسه بین المللی The Banker
- تقدیر وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی از بانک ملت در سال 1385
- تقدیر وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی از بانک ملت در سال 1387
- تنها بانک برگزیده در ردیف پنج سازمان برتر در زمینه ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، سال 1389
- تقدیر وزیر وقت بازرگانی از بانک ملت در راستای طرح خرید گندم
- کسب رتبه ششم صد شرکت برتر در سال مالی 1392
- کسب عنوان سازمان برتر در حوزه فناوری و مدیریت سلامت اداری کشور، سال 1393
- کسب تندیس زرین برند محبوب در سال 1393
- دریافت تندیس صداقت در حوزه بانکداری الکترونیک، سال 1393
- کسب عنوان کارآفرین برتر در کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی، سال 1393
- کسب تقدیرنامه چهار ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی در سال 1393
- کسب تندیس زرین برند محبوب در حوزه خدمات الکترونیکی در سال 1394
- کسب تندیس زرین برند محبوب در حوزه خدمات بانکی در سال 1394
- کسب تندیس زرین محبوب ترین بانک ایران در سال 1395 به انتخاب پنجاه هزار مشتری شبکه بانکی
- کسب تندیس برترین خدمات الکترونیکی در سال 1395 به انتخاب پنجاه هزار مشتری شبکه بانکی
- کسب عنوان سومین شرکت برتر ایران در رتبه بندی سال 1395 سازمان مدیریت صنعتی ایران
- کسب تندیس زرین بانک محبوب ایران در سال 1396 به انتخاب یکصد هزار مشتری شبکه بانکی
- کسب تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران در چهاردهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال 1402
- کسب رتبه اول از نظر شاخص فروش و شاخص بازده فروش در گروه بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس رتبه بندی شرکت های برتر ایران در سال 1402 توسط سازمان مدیریت صنعتی