يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
پایانه های سفارش دهی ویژه

پایانه های نوبت دهی ویژه بیمارستان ها

پایانه های نوبت دهی ویژه بیمارستان ها و مراکز پزشکی امکان دریافت نوبت از سوی مشتریان قرار داده شده است که علاوه بر حذف صندوق های انسانی در ایجاد نظم و سازمان دهی واحد تجاری مؤثر هستند.
مشتریان در این پایانه ها می توانند به راحتی نوبت خود را ثبت کرده و پرداخت مربوطه را از طریق کارتهای شتابی انجام دهند. در نهایت رسید پرداخت و فاکتور مربوطه را دریافت می کنند.
این پایانه ها کاملا با صندوق مراکز درمانی، یکپارچه بوده، بطوریکه منوی پایانه منطبق بر اطلاعات مرکز درمانی است و اطلاعات دریافت شده نیز بصورت برخط در صندوق ثبت می گردد.

پایانه های سفارش دهی ویژه فود کورت ها، رستوران ها

پایانه های سفارش دهی ویژه فود کورت ها، رستوران ها، فست فودها، آبمیوه و بستنی و سایر اصناف مرتبط در این پایانه ها امکان دریافت سفارش از سوی مشتریان را دارد و صندوق های سنتی را حذف می کند.
مشتریان در این پایانه ها می توانند به راحتی سفارش خود را ثبت کرده و پرداخت مربوطه را از طریق کارتهای شتابی انجام دهند. در نهایت رسید پرداخت و فاکتور مربوطه را دریافت می کنند.
این پایانه ها کاملا با صندوق رستوران مربوطه، یکپارچه بوده، بطوری که منوی پایانه منطبق بر اطلاعات رستوران است و اطلاعات سفارشات دریافت شده نیز بصورت برخط در صندوق رستوران ثبت می گردد.
Ed.kr-95-11-17