يکشنبه 27 خرداد 1403En
خدمات پرداخت ویژه

خدمت پرداخت ویژه

این پردازش نوعی دستور پرداخت است که به کمک آن سازمان و یا شرکت متقاضی بدون نیاز به طی کردن مراحل صدور چک، امکان پرداخت وجه از حساب خود به غیر را فراهم می کند.
جهت استفاده از این خدمت باید سازمان متقاضی ضمن تخصیص کد شناسه منحصر به فرد به ذی نفع، دیگر مشخصات وی را (نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی و نام پدر) همراه مبلغ مورد نظر جهت پرداخت به بانک ارائه کند.
در این صورت ذی نفع می تواند صرفاً با مراجعه به هر یک از شعب بانک ملت و ارائه کارت ملی و دستور پرداخت صادره توسط سازمان، وجه مورد نظر را دریافت نماید. به طور مثال پرداخت سود سهام داران شرکت های مختلف، پرداخت خسارت بیمه به بیمه گذاران و ... از طریق این خدمت انجام می شود.

مزایای طرح پرداخت ویژه

  - درصد اطمینان بالاتر نسبت به سایر روش های پرداخت
  - امکان صدور دستور پرداخت بدون محدودیت در تعداد و بدون نیاز به صدور چک
  - رفع مشکلات ناشی از وجود امضاهای مختلف در هنگام صدور چک
  - امکان ارائه گزارش های متنوع در سطوح دسترسی مختلف.