جمعه 10 تير 1401En
تسهیلات ارزی کوتاه مدت از محل منابع بانک مرکزی
این دسته از خطوط اعتباری ارزی کوتاه مدت از محل منابع ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاستها ی ارزی آن بانک جهت تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز واحد های تولیدی ، گروههای کالائی اولویت دار اعم از مواد اولیه دارویی، دارو ، تجهیزات پزشکی ، قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز بخش تولید با تایید وزارتخانه ذیربط و صرفاً به مقصد سرزمین اصلی در قالب  مکانیزم سپرده گذاری نزد این بانک اعطاء می گردد.
استفاده از منابع مالی مذکور با رعایت کلیه ضوابط و شرایط اعتباری و ارزی ابلاغی طی بخشنامه های صادره از جمله حداقل مبلغ تسهیلات ، دوره استفاده و بازپرداخت ، نرخ سود ، تضامین ، اشخاص مجاز ، ابزار پرداخت ، سهم الشرکه متقاضی و سایر شرایط در قالب عقد جعاله  و...  در صورت ابلاغ دستورالعمل های مربوطه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد.
ED.e.keramat 98/05/01 no: 98/651412