يکشنبه 6 خرداد 1397En
ورود به سامانه واریز وجوهات شرعی و نذورات
سامانه واریز وجوهات شرعی و نذورات

سامانه واریز وجوهات شرعی و نذورات

در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی و توجه به امور معنوی آحاد مردم ؛ همچنین به منظور تسهیل در پرداخت وجوهات شرعی با استفاده از کارتهای شتابی ، بانک ملت نسبت به راه اندازی سامانه"پرداخت وجوهات شرعی و نذورات" اقدام نموده است.
بدین ترتیب از طریق سامانه یاد شده متقاضیان قادر خواهند بود با استفاده از کارتهای عضو شتاب نسبت به واریز وجوه شرعی و نذورات خود اقدام نمایند.

ابزار مورد نیاز برای پرداخت:

کارت بانکی عضو شتاب که دارای پارامتر2 CVV و رمز اینترنتی باشد.

روش پرداخت:

به منظور پرداخت وجوه به حساب مورد نظر از بستر اینترنت، مشتریان گرامی بایستی با مراجعه به سایت بانک ملت به نشانیwww.bankmellat.ir و انتخاب گزینه بانکداری الکترونیک ، سامانه های مبتنی بر وب ، انتخاب سامانه پرداخت وجوهات شرعی و نذورات و سپس انتخاب حساب آیات عظام ، مراجع تقلید واماکن مقدسه مورد نظر ؛ نسبت به انجام واریز وجوه شرعی خود اقدام نمایند.
جهت استفاده از خدمت یاد شده پس از انتخاب ، درج مبلغ و سایر مشخصات ، وارد صفحه درگاه پرداخت اینترنتی شرکت به پرداخت ملت خواهید شد. بدین ترتیب با تکمیل اطلاعات مورد نیاز در صفحه فوق؛ عملیات پرداخت نهایی شده و در نهایت پیامی مبنی بر موفق یا نا موفق بودن تراکنش برای واریز کننده وجه صادر خواهد گردید .در این خصوص رسید مربوطه قابل چاپ می باشد.
ED.951102.kr.6692840