جمعه 10 تير 1401En
حواله از محل ثبت سفارش

واردات کالا از طریق حواله از محل ثبت سفارش

واردات کالا از طریق حواله ارزی از محل ثبت سفارش، یکی از خدمات ارزی قابل ارائه به مشتریان توسط بانک ملت می باشد که در این روش، قبل از ارسال کالا و صدور اسناد، وجه کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می گردد.
در تصویر زیر، نقشه سفر مشتری با هدف آگاهی رسانی و شفاف سازی رویه اجرایی فرآیند صدور و پذیرش و تحویل اسناد حمل حواله از محل ثبت سفارش، درج گردیده است.
ed: e.keramat 9908 no:15708879
فرآیند حواله از محل ثبت سفارش
فرآیند صدور حواله
فرآیند پذیرش سفارش