پنجشنبه 10 خرداد 1403En
گواهی تمکن مالی

گواهی تمکن مالی 

این گواهی یک تأییدیه معتبر بانکی جهت ارائه به مراجع برون سازمانی (سفارتخانه ها ، مراجع قضایی، ...) بوده که نشان دهنده شرایط قابل قبول مالی برای افراد متقاضی این گواهی می باشد. دراین ارتباط مراجع مربوطه با مراجعه به سامانه پیشخوان الکترونیک بانک ملت می توانند صحت و سقم گواهی مذکور را استعلام نمایند. 
دراین گواهی مانده و گردش انواع حساب ها، گواهی سپرده ها، صندوق های تامین سرمایه ملت متقاضی و نرخ برابری آنها به ارز مورد درخواست وی (دلار، یورو و...) درج می گردد.
امکان گزارش گیری به درخواست متقاضی برای بازه های زمانی یک ماهه ،سه ماهه، شش ماهه، یکساله و .... برای دارندگان حسابهای ارزی و ریالی (انفرادی و اشتراکی) فراهم می باشد.
متقاضیان با مراجعه به هریک از شعب بانک ملت می تواند نسبت به دریافت گواهی مربوطه اقدام نماید.
e.keramat 1402/1511149  14020816