يکشنبه 9 مهر 1402 En
گواهی تمکن مالی

گواهی تمکن مالی 

این گواهی یک تأییدیه معتبر بانکی جهت ارائه به مراجع برون سازمانی (سفارتخانه ها و...) بوده که نشان دهنده شرایط قابل قبول مالی برای افراد متقاضی می باشد دراین ارتباط مراجع یاد شده با مراجعه به سامانه بستام  می توانند صحت و سقم گواهی مذکور را استعلام نمایند.
دراین گواهی، مانده و گردش  انواع حسابهای متقاضی و نرخ برابری آن به ارز مورد درخواست وی (دلار، یورو و...)  درج می گردد.
امکان گزارشگیری بصورت یک ماهه ،سه ماهه، شش ماهه، یکساله برای دارندگان حسابهای ارزی و ریالی انفرادی و اشتراکی و گواهی سپرده مدت دار با نام فراهم گردیده که می بایست متقاضی به بخش ارز هریک از شعب ارزی- ریالی سراسر کشور مراجعه نماید.
e.keramat 99/1577309 991015