چهارشنبه 9 مهر 1399En
مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

جهان ما دارای مجموعه‌ای از منابع و سرمایه‌های محدود است که به بستری برای نیازهای نامحدود تبدیل شده است. اینکه هر کدام از نهادها و سازمان‌ها تنها در راستای تولیدات و اهداف خود در حرکت باشند، نه تنها زمینه ادامه فعالیتشان را دشوار می‌کند، بلکه آثار مخربی برای جامعه‌ای که در آن مشغول فعالیت هستند به بار خواهد آورد.
از اواخر دهه ۹۰ میلادی، بسیاری از سازمان‌های جهانی با داشتن رویکرد توسعه پایدار، به بازتعریف وظایف سازمانی خود پرداختند. بانک ملت نیز در ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود، امروز همگام با بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دنیا، در صدد ایفای مسئولیت اجتماعی خویش است.
مسئولیت اجتماعی، به معنای پیوند خط مشی‌ها و راهبردهای سازمانی با نیازهای اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی جامعه است. به این معنا که سازمان علاوه بر اهداف خود، مسئولیتی نیز در قبال نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی آن دارد. اما آنچه باید مد نظر داشت این است که مقصود از مسئولیت اجتماعی بنگاه صرفا فداکاری در راستای برآوردن خواسته‌های دیگران نیست، بلکه اقدامات مربوط به مسئولیت اجتماعی باید به گونه‌ای انتخاب شود و به عمل درآید که منافع بلند مدت بنگاه و جامعه را به طور همزمان در پی داشته باشد.
بانک‌ها‌ با اختیارات و امکاناتی که در دست دارند سهم بزرگی در فعالیت‌های مرتبط با رشد تولید خواهند داشت. همچنین مجموعه فعالیت‌هایی که سازمان‌ها در حوزه ترویج آموزش، فعالیت در عرصه‌های فرهنگی، برگزاری نشست‌های ادبی و هنری، مشارکت در جشنواره‌ها، همکاری با NGO ها، تخصیص امکانات به زنان بی‌سرپرست و کم‌سرپرست در جهت راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک، مراقبت از محیط زیست، کنترل مصرف انرژی در درون و بیرون سازمان‌ انجام می‌دهند، خود به نوعی مسئولیت اجتماعی آنها محسوب می گردد.

اهم فعالیت های بانک ملت در حوزه مسئولیت های اجتماعی؛