يکشنبه 9 مهر 1402 En
هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رضا دولت آبادی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک:r.dolatabadi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

قائم مقام مدیرعامل و عضو اجرائی هیأت مدیره

عباس اشرف نژاد

تلفن: 7-82962006

نمابر: 88834185

پست الکترونیک:ashrafnejad@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

رئیس هیأت مدیره و عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

مسعود نصر اصفهانی

تلفن: 82963513

نمابر: 88316020

پست الکترونیک:m.nasresfahani@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

نائب رئیس هیأت مدیره و عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

سید کاظم چاوشی

تلفن: 82963513

نمابر: 82962949

پست الکترونیک:k.chavoshi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

سید رضا موسوی

تلفن: 82962011-82962010

نمابر: 82962717

پست الکترونیک: m.moosavi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

e.keramat.ed:970327

جهت مشاهده اعضای هیأت عامل بانک اینجا را کلیک نمایید.