يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
پیامک بانک

پیامک بانک ملت

نحوه فعالسازی:

1. مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب
2. تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات الکترونیک(SMS)
3. دریافت پاکت محتوی رمز از کاربر شعبه
پس از انجام مراحل فوق خدمت مورد نظر حداکثر تا پایان همان روز برای مشتری فعال می گردد. 

نحوه استفاده:

ردیف
نوع خدمت
فرمت پیام (از چپ به راست)
1
مانده و سه گردش آخر
رمز + فاصله + شماره حساب + فاصله + 11
2
گردش خاص
شماره سند + فاصله + رمز + فاصله + شماره حساب + فاصله + 21
3
پرداخت قبوض
مبلغ قبض + فاصله + شناسه پرداخت + فاصله + شناسه قبض + فاصله + رمز + فاصله + شماره حساب + فاصله + 31
4
تغییر رمز
رمز جدید + فاصله + رمز + فاصله + شماره حساب + فاصله + 99
نکته: برای استفاده از خدمات فوق باید پیام کوتاه به شماره 200033 ارسال گردد.