يکشنبه 24 تير 1403En
پیامک بانک

پیامک بانک ملت

نحوه فعالسازی

۱. مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب
۲. تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات الکترونیک(SMS)
۳. دریافت پاکت محتوی رمز از کاربر شعبه
پس از انجام مراحل فوق خدمت مورد نظر حداکثر تا پایان همان روز برای مشتری فعال می گردد. 

نحوه استفاده


ردیف
نوع خدمت
فرمت پیام (از چپ به راست)
۱
مانده و سه گردش آخر
رمز + فاصله + شماره حساب + فاصله + ۱۱ 
۲
گردش خاص
شماره سند + فاصله + رمز + فاصله + شماره حساب + فاصله + ۲۱ 
۳
پرداخت قبوض
مبلغ قبض + فاصله + شناسه پرداخت + فاصله + شناسه قبض + فاصله + رمز + فاصله + شماره حساب + فاصله + ۳۱ 
۴
تغییر رمز
رمز جدید + فاصله + رمز + فاصله + شماره حساب

نکته: برای استفاده از خدمات فوق باید پیام کوتاه به شماره 30003305 ارسال گردد.

ed: e.keramat 970303