يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
قرض الحسنه

حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی

نظر به اهمیت بانک داری بین المللی، بانک ملت با به کارگیری استانداردهای جهانی و بهره مندی از فن آوری های نوین و مطلوب بانکی و گام نهادن در راه بانک داری الکترونیک به منظور تسهیل تجارت (موافق سیاست های کلان دولت درباره گسترش صادرات غیرنفتی) برای عرضه هرگونه خدمات ارزی به هم وطنان گرامی در شعب ارزی سطح جهان، آمادگی خود را اعلام می کند.
مشتریان گرامی با مراجعه به یکی از شعب ارزی می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی افتتاح کنند.

شرایط و مقررات افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

1.افتتاح دو یا چند حساب قرض الحسنه پس اندازبرای یک نفر مجاز می باشد.
2. اطفالی که به سن ۱۲ سال تمام رسیده باشند، می توانند به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و حق استفاده از موجودی حساب با دارنده حساب پس ازرسیدن به سن ۱۵سال تمام خواهد بود.
3. اطفال که به سن ۱۵سال تمام رسیده باشندو یا افرادکمتراز ۱۵سال که حکم رشد از دادگاه صالحه صادر شده باشد، می توانند منحصراً به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح و از موجودی آن راساً استفاده نمایند.
4. ولی/وصی/قیم میتوانند بابت افرادصغیر/غیررشید/مجنون حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند که در این صورت بایستی حساب حقیقی انفرادی به نام خود فرد(صغیر، غیررشید و مجنون) با حق برداشت ولی/وصی/قیم افتتاح شود.
5. مادر می تواند به نام فرزند صغیرخودحساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایدکه در این صورت حق استفاده از موجودی حساب تا رسیدن طفل به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر می باشد.
6. در صورت وجود سوابق چک برگشتی افتتاح حساب برای مشتری مجاز نمی باشد.

مدارک و مستندات موردنیاز جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

مشتریان گرامی پس از مراجعه به یکی از شعب بانک ملت با ارائه مدارک زیر و تکمیل فرم های مخصوص و واریز حداقل مبلغ پیش بینی شده می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

اشخاص حقیقی

- ارائه اصل وفتوکپی شناسنامه و کارت ملی (چنانچه سپرده"مشترک" باشد: شناسنامه و کارت ملی شرکا)؛
- برای اتباع خارجی پروانه اقامت معتبر تبصره:مدارک الزامی دیگر (ویژه اشخاص خارجی): اصل و فتوکپی گذرنامه، اصل و فتوکپی پروانه اقامت دائم یا موقت (اتباع عراقی: دفترچه - - پناهندگی، کارت هویت ویژه اتباع خارجی، برگه آمایش ۴ ، و گذرنامه؛ اتباع افغانی: مدارک مذکور، و برگه آمایش ۵ به جای ۴) .
- درخواست کتبی افتتاح حساب؛
- تکمیل کارت افتتاح حساب؛
- افتتاح حساب توسط قائم مقام قانونی(ولی، وصی، وکیل، قیم،...)علاوه بر مدارک فوق ،تصویر مستند قانونی شامل شناسنامه ولی،قیم نامه یا وکالت نامه معتبرو... ضروری می باشد.

اشخاص حقوقی

- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی(امضاء داران مجاز)
- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی همه صاحبان امضا؛
- اصل وکپی گواهی نامه ثبت شرکت یا شرکت نامه 
- اصل وکپی اظهارنامه ثبت شرکت یا اساسنامه ودرمورد شرکتهای غیرسهامی، شرکتنامه ای که به ثبت رسیده باشد.
- اصل و کپی اولین آگهی ثبت شرکت و آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور
- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
- اصل و کپی آگهی تاسیس
- اصل و کپی اولین صورت جلسه هیات موسس
- تکمیل فرم نمونه امضا
- درخواست کتبی افتتاح حساب 
- تکمیل کارت افتتاح حساب 

شیوه امتیازدهی به حساب های قرض الحسنه پس انداز برای شرکت در قرعه کشی

بانک ملت هر سال برای تشویق دارندگان حساب قرض الحسنه پس انداز به امر خداپسندانه قرض الحسنه،جوایزنفیسی به قید قرعه اعطا میکند.
شیوه امتیازدهى در بانک ملت بدین گونه است که به ازاى هر ۱۰۰یوروموجودى یا معادل آن به سایر ارزها، در هر روز یک امتیاز به سپرده گذار در طول دوره مربوط به جشنواره (قرعه کشى) اعطا مى شود.

شرایط شرکت درقرعه کشی و اعطای جوایز

1. مبلغ ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها،به مدت سه ماه متوالی (۹۰روز) درطول مدت دوره مربوط به جشنواره (قرعه کشی) درحساب مشتری حفظ شود.
۲. افزایش موجودی حساب درآخرین مهلت افتتاح حساب یاتکمیل موجودی،به مبلغ ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهادرموردآن دسته ازمشتریانی که شرط فوق(بند۱) راندارند. بدیهی است این مبلغ بایدسه ماه پی درپی (۹۰روز) درحساب حفظ شود.
۳. مفتوح بودن حساب و حفظ حداقل موجودی در روز قرعه کشی.
۴. وجود شماره ملی معتبر از مشتریان حقیقی، شناسه ملی معتبر از مشتریان حقوقی و شماره فراگیر معتبر ویژه اتباع خارجی در سامانه بانکداری متمرکز.
ED.1395.02.29