مناقصه جدید
مناقصه عمومی شماره 110‏‏/98 (دو مرحله ای)
توضيحات:مناقصه عمومی (دو مرحله ای) جهت تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و دستی به انضمام سیستمهای پسیو مورد نیاز در ساختمان مرکزی فرصت
متن:
بانک ملت در نظر دارد نسبت به تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و دستی به انضمام سیستمهای پسیو مورد نیاز در ساختمان مرکزی  فرصت (مناقصه شماره 110‏‏/98) اقدام نماید.
آدرس دريافت مدارک:تهران ، خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی وخیابان رامسر، نبش کوچه آذرنوش پلاک1 طبقه 2
نام مسئول:آقای اولیایی – آقای صادقی
دريافت مدارک از تاريخ:1398/04/01
دريافت مدارک تا تاريخ:1398/04/03
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1398/04/15 08:30
نام واحد مناقصه گذارنده:بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
ارائه معرفی نامه و فیش واریز مبلغ 000‏/500 ریال بحساب جاری جام بشماره 2024010265 و شناسه واریز 13983300020110260 در وجه اداره کل امور مالی بانک ملت
تعداد بازدید:
128