پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396
مراکز پشتیبانی کارت ها

مرکز پشتیبانی"نجات الهی شمالی": خیابان استاد نجات الهی شمالی، بالاتر از خیابان برادران شاداب، نبش کوچه نوید؛

مرکز پشتیبانی"میدان رسالت": ضلع شمال غربی میدان رسالت، پائین تر از مسجد الرسول، پلاک 871؛

مرکز پشتیبانی"جیحون": ابتدای خیابان جیحون، جنب بانک ملت (شعبه جیحون)، روبروی مجتمع فرهنگی- رفاهی"نگین غرب"؛

مرکز پشتیبانی"کرج": کرج، باغستان، نبش گلستان دوازدهم.