جمعه 17 ارديبهشت 1395
پایانه های خودپرداز

پایانه های خودپرداز

با دراختیارداشتن یکی از کارت های صادر شده بانک ملت (مانند ملت کارت متمرکز/Access Card ، بن کارت و کارت هدیه) از طریق پایانه های خودپرداز می توان از خدمات بانکی گوناگون (مانند برداشت وجه، انتقال وجه، تغییر رمز کارت، دریافت رمز اینترنت، شناسه CVV2 و تاریخ انقضای کارت، دریافت صورت حساب، پرداخت قبوض، کمک های مردمی، خرید شارژ، و پرداخت اقساط) بهره مند شد.

الف. ملت کارت متمرکز 

  پس از وارد کردن کارت به دستگاه و واردکردن رمز کارت فهرستی شامل گزینه های زیر نمایش داده می شود:
   - برداشت وجه
   - انتقال وجه
   - خدمات پرداخت
   - صورت حساب
   - تغییر رمز
   - خدمات تسهیلات
   - خروج

توجه

برای کارت هدیه گزینه های خدمات پرداخت، انتقال وجه، و خدمات تسهیلات؛ و برای بن کارت (کارت ویژه خرید غیر نقدی) گزینه های برداشت وجه، خدمات پرداخت، انتقال وجه، و خدمات تسهیلات، به دلیل ماهیت این گونه کارت ها فراهم نشده است.

   برداشت وجه

با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به مبلغ برداشت نمایش داده می شود. پس از انتخاب یکی از مبالغ پیش فرض یا درج مبلغ دلخواه (تا سقف از پیش تعیین شده)، کلید ثبت را بفشارید. شمارنده خودپرداز فعال می شود، و دستگاه، به ترتیب کارت و پول درخواست شده و رسید چاپی عملیات را تحویل می دهد.

   انتقال وجه

با انتخاب این گزینه، امکان انتقال وجه بین حساب های متمرکز متصل به کارت و انتقال به کارت های بانکی عضو"شتاب" ممکن می شود.

   انتقال وجه به حساب های متمرکز

شماره حساب مقصد را وارد کنید و کلید ثبت را فشار دهید. چنانچه یکی از حساب های داخلی بانک که شماره شناسه دارد، مقصد انتقال باشد، در صفحه بعد محل وارد کردن شماره شناسه نمایان می شود. در این صورت شماره شناسه را وارد کنید و کلید ثبت را فشار دهید. در صفحه بعد مبلغ دلخواه را وارد کنید و کلید ثبت را فشار دهید. مراحل دیگر را طبق پیام های پایانه ادامه دهید.

    انتقال وجه به کارت های بانکی عضو"شتاب"

دارندگان ملت کارت متمرکز می توانند وجوه دلخواه خود را (حداکثر  30/000/000 ریال در شبانه روز) از طریق پایانه های خودپرداز بانک های عضو"شتاب"، به حساب یکی از کارت های بانکی عضو" شتاب" واریز کنند. برای این کار باید پس از انتخاب گزینه انتقال وجه، نوع حساب مبدا (حساب اصلی، یا سایر حساب های متصل به کارت) را تعیین کرده؛ با استفاده از گزینه واریز به سایر کارت ها نسبت به واریز وجه به کارت مقصد اقدام کنند.
توجه: برای انتقال وجه از ملت کارت متمرکز به دیگر کارت های بانکی از هر یک از حساب های متصل به کارت می توان به عنوان حساب مبدا استفاده کرد. اما انتقال وجه از دیگر کارت های عضو"شتاب" صرفاً به حساب اصلی ملت کارت متمرکز ممکن است.
در تمام موارد انتقال وجه پس از انتخاب حساب مقصد، تعیین مبلغ حواله، و فشردن کلید ثبت، کارمزد تعیین شده از حساب صاحب کارت کسر، حواله مذکور صادر، و رسید چاپی آن تسلیم می شود.

   خدمات پرداخت

با انتخاب این گزینه، می توان نسبت به خرید شارژ تلفن همراه، پرداخت قبض، و واریز کمک های مردمی اقدام کرد.

   خرید شارژ

در حال حاضر خرید شارژ تلفن همراه (به مبلغ های  20.000 ، 50.000 ، 100.000 و 200.000 ریالی از شرکت های ایرانسل و همراه اول امکان پذیر است.

    پرداخت قبض

هر یک از قبض های آب، برق، گاز، تلفن ثابت، تلفن همراه، و قبوض شهرداری را می توان از طریق پایانه های خودپرداز پرداخت کرد.
برای این کار پس از انتخاب نوع قبض، مبلغ آن را به یکی از دو شیوه زیر پرداخت کنید:
   - بارکد شناسه قبض را در برابر بارکدخوان دستگاه قرار دهید و پس از فشردن کلید ثبت، مبلغ قبض نمایش داده می شود. درصورت تایید آن، مبلغ مذکور از حساب کارت کسر، و بهای قبض پرداخت می شود.
  - اگر بارکد شناسه قبض پاره یا تا خورده باشد، می توان شناسه قبض و شناسه پرداخت و مبلغ قبض را به صورت دستی وارد کرد. پس از فشردن کلید ثبت و تایید مشخصات قبض (که بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود)، مبلغ مذکور از حساب کارت کسر، و بهای قبض پرداخت می شود.

    کمکهای مردمی

با انتخاب این گزینه، انتقال وجه به حساب های سازمان های خیریه ممکن است.

   صورت حساب

با انتخاب این گزینه، می توان مانده موجودی و صورت حساب هریک از حساب های متصل به کارت را دریافت کرد. (انواع حساب های جاری جام، کوتاه مدت متمرکز، قرض الحسنه پس انداز متمرکز) پس از انتخاب گزینه صورت حساب و تعیین حساب مورد نظر می توان موجودی حساب یا صورت حساب ده گردش آخر حساب را به صورت رسید چاپی یا نمایش بر روی صفحه نمایشگر دریافت کرد.

   تغییر رمز

با انتخاب این گزینه، می توان رمز کارت یا رمز اینترنتی آن را تغییر داد.
   - تغییر رمز کارت: رمز دلخواهتان را (حداقل چهار رقم) وارد کنید. سپس طبق فرمان سیستم رمز را تکرار کنید. پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، دستگاه رمز جدید را بر روی رسید چاپی تحویل می دهد.
   - تغییر رمز اینترنت: رمز دلخواهتان را (حداقل چهار رقم) وارد کنید. سپس طبق فرمان سیستم رمز را تکرار کنید. پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز جدید فعال می شود و دستگاه شناسه CVV2 و تاریخ انقضای کارت را بر روی رسید چاپی تحویل می دهد.

   خدمات تسهیلات

با انتخاب این گزینه، اقساط تسهیلات دریافت شده از بانک ملت را با استفاده از ملت کارت متمرکز یا کارت دیگر بانک های عضو"شبکه شتاب" می توان پرداخت.
پرداخت تسهیلات"شرکت واسپاری ملت" نیز از همین راه ممکن است.

   خروج

با انتخاب این گزینه (در صفحه اصلی فهرست) می توان کارت خود را تحویل گرفت و از سیستم خارج شد.