جمعه 5 ارديبهشت 1393

 راهنمای استفاده از دستگاه ATM
   متقاضیان با دراختیارداشتن یکی ازکارت های صادره بانک ملت مانند ملت کارت هوشمند، بن کارت، کارت هدیه و Access Card قادرخواهند بود با استفاده از پایانه های خودپرداز (ATM) از خدمات بانکی همچون برداشت و واریز وجه، انتقال وجوه، تغییر رمز کارت، دریافت رمز اینترنت و پارامترCVV2 ، دریافت صورت حساب و پرداخت قبوض برق و تلفن و... بهره مند شوند.
  نحوه استفاده هریک از کارت های مزبور، از طریق پایانه های خودپرداز (ATM) به شرح زیر است.
1- ملت کارت هوشمند
پس از ورود کارت در پایانه خودپرداز، دو گزینه مشاهده می شود:

1-1 حساب های فعال کارت: با انتخاب این گزینه صفحه ورود شماره رمز عبور به نمایش درآمده که باید شماره رمز کارت خود را درج نموده و پس از تائید رمز ورود ، منوی زیر نمایش داده می شود:

* برداشت وجه* پرداخت قبوض
* سپرده گذاری* صورت حساب
* انتقال وجه* تغییر رمز
* خروج

برداشت وجه 
 با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به انتخاب مبلغ مورد نیاز برای برداشت تا سقف تعیین شده در سیستم، به نمایش در می آید که پس از انتخاب، یکی از مبالغ پیش فرض و یا درج مبلغ دل خواه (تا سقف مبلغ تعیین شده در دستگاه خودپرداز)، کلید ثبت را فشار داده تا شمارنده دستگاه خودپرداز فعال شود. دراین زمان دستگاه، ابتدا کارت، سپس پول درخواستی و در پایان رسید چاپی مربوط به عملیات برداشت از حساب را به صاحب کارت ارائه می کند.

سپرده گذاری
می توان به حساب کوتاه مدت کارت خود به دو صورت نقد و یا چک، پول واریز کرد.

  • با انتخاب سپرده گذاری به صورت نقد، مبلغ مورد نظر را وارد کنید. دستگاه رسید واگذاری وجه نقد را صادر و پاکت مخصوص را ارائه می نماید. پس از قراردادن وجه در پاکت، آن را وارد دستگاه کنید.
  • با انتخاب سپرده گذاری به صورت چک، شماره چک مورد نظر را وارد کنید. دستگاه رسید واگذاری چک را صادر و پاکت مخصوص را ارائه می نماید. پس از قراردادن چک در پاکت، آن را وارد دستگاه کنید.

لازم به ذکر است فقط تعدادی از پایانه های خودپرداز بانک ملت دارای این قابلیت هستند و در سیستم های جدید به علت عدم استقبال چشمگیر مراجعین، این امکان وجود ندارد.

انتقال وجه
با انتخاب این گزینه ، امکان انتقال وجه بین حساب های متمرکز ( در فاز اول حساب های جاری جام و کوتاه مدت کارت و در فاز دوم کلیه حساب های متمرکز این بانک) ممکن می شود. بدین منظور باید پس از انتخاب گزینه مذکور، حساب مبدأ و مقصد را به شیوه زیر مشخص نمائید:

  • انتقال وجه از حساب کوتاه مدت ملت کارت هوشمند به حساب کوتاه مدت ملت کارت هوشمند دیگران

به منظور استفاده از این خدمت در صفحه انتخاب نوع حساب مبدأ، حساب کوتاه مدت کارت را انتخاب کنید و پس از تایید، در صفحه انتخاب نوع حساب مقصد جهت انتقال وجه، گزینه کوتاه مدت کارت دیگران را فشار دهید. پس از ظاهر شدن صفحه مربوطه شماره کارت مورد نظر خود را وارد نمایید و سایر مراحل را حسب پیام پایانه ادامه دهید.

  • انتقال وجه از حساب کوتاه مدت ملت کارت هوشمند به حساب جاری الکترونیک ملت (جام)

به منظور استفاده از این خدمت در صفحه انتخاب نوع حساب مبدأ، حساب کوتاه مدت کارت را انتخاب کنید و پس از تایید، در صفحه انتخاب نوع حساب مقصد، گزینه جاری الکترونیک جام را فشار دهید. در صورت انتقال وجه به حساب جام متصل به کارت، فقط کلید ثبت را فشار داده و سایر مراحل را طبق پیام پایانه انجام دهید. در غیر این صورت برای انتقال وجه به حساب جام دیگران، شماره حساب مورد نظر را وارد کنید و کلید ثبت را فشار دهید. در صفحه بعد، محل ورود کد شناسه ظاهر می شود. در صورت دارا بودن کد شناسه آن را وارد کنید و کلید ثبت را فشار دهید. در غیر این صورت فقط کلید ثبت را فشار دهید. لازم به ذکر است کد شناسه مرتبط با حساب های جام بوده و صرفاً در موارد خاص کاربرد دارد پس وارد نمودن آن اجباری نیست. در صفحه جدید مبلغ مورد نظر جهت انتقال وجه را وارد نموده و سپس کلید ثبت را فشار دهید و سایر مراحل را طبق پیام های پایانه ادامه دهید.

  • انتقال وجه از حساب جاری الکترونیک (جام) به حساب کوتاه مدت ملت کارت هوشمند

به منظور استفاده از این خدمت در صفحه انتخاب نوع حساب مبدأ، حساب جاری الکترونیک جام را انتخاب نموده و پس از تایید، در صفحه انتخاب نوع حساب مقصد، کلید مقابل گزینه حساب کوتاه مدت کارت را فشار دهید. در ادامه، صفحه (انتقال وجه به حساب کوتاه مدت) ظاهر می شود. در صورت انتقال وجه به حساب کوتاه مدت متصل به کارت، فقط کلید ثبت را فشار دهید و سایر مراحل را طبق پیام پایانه ادامه دهید. در غیر این صورت برای انتقال وجه به حساب کوتاه مدت دیگران، شماره کارت مورد نظر را وارد کنید و کلید ثبت را فشار دهید. سایر مراحل را براساس پیام های پایانه ادامه دهید.

  • انتقال وجه از حساب الکترونیک (جام) متصل به ملت کارت هوشمند به حساب جام دیگران

به منظور استفاده از این خدمت در صفحه انتخاب نوع حساب مبدأ، حساب جاری الکترونیک جام را انتخاب نموده و پس از تایید، در صفحه انتخاب نوع حساب مقصد جهت انتقال وجه کلید مجاور گزینه جاری الکترونیک دیگران را فشار دهید. سپس صفحه انتقال وجه به حساب دیگران ظاهر می شود. شماره جام مورد نظر خود برای واریز وجه را وارد نموده، سایر مراحل را حسب پیام پایانه ادامه دهید.

در تمام موارد فوق پس از انتخاب حساب مبدأ و مقصد، مبلغ حواله را تعیین نموده و با فشردن کلید ثبت، کارمزد تعریف شده از حساب صاحب کارت کسر، حواله مذکور صادر و رسید چاپی آن ارائه می شود.

لازم به ذکر است در حال حاضر انتقال وجه از حساب های کوتاه مدت متمرکز و قرض الحسنه پس انداز متمرکز و یا واریز به حساب های مذکور فعال نیست.

پرداخت قبوض 
 
با انتخاب این گزینه می توان هر یک از قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و تلفن همراه را که دارای شناسه پرداخت است، از طریق پایانه های خودپرداز پرداخت نمود که هم اکنون این امکان برای قبوض برق ، تلفن ثابت و تلفن همراه میسر است.

بدین منظور پس از انتخاب نوع قبض پرداختی، با توجه به نوع پایانه خودپرداز ATM ، یکی از دو شیوه زیر عمل می شود:

  • اگر پایانه خودپرداز دارای بارکدخوان باشد، قسمت شناسه قبض را در مقابل بارکدخوان دستگاه قرار داده و پس از فشارکلید ثبت، مبلغ پرداختی قبض نمایش داده می شود بعد از تایید آن، وجه مورد نظر از حساب کارت کسر می شود .
  • اگر پایانه مربوطه دارای بارکدخوان نباشد و یا قسمت شناسه قبض پرداختی پاره و یا تا خورده باشد، می توان شناسه قبض و شناسه پرداخت قبض مربوطه را به صورت دستی وارد نمود و پس از فشار کلید ثبت، مبلغ پرداختی قبض نمایش داده می شود. بعد از تایید آن وجه موردنظر از حساب کارت کسر می شود.

صورت حساب
در این بخش امکان دریافت صورت حساب مربوط به حساب متصل به ملت کارت هوشمند فراهم می شود . حساب مورد نظر می تواند یکی از انواع حساب های کوتاه مدت کارت، جاری جام، کوتاه مدت متمرکز و یا قرض الحسنه پس انداز متمرکز ( در فاز اول حساب های جاری جام و کوتاه مدت کارت و در فاز دوم کلیه حساب های متمرکز این بانک) باشد. به طوری که پس از انتخاب گزینه صورت حساب و تعیین حساب مورد نظر، فهرستی نمایش داده می شود که می توان موجودی حساب و یا صورت حساب 10 گردش آخر را به صورت رسید چاپی و یا نمایش بر روی صفحه نمایشگر دریافت نمود.

همچنین با انتخاب حساب کوتاه مدت کارت، می توان عملکرد یک ماه گذشته را از طریق پست دریافت نمود که در حال حاضر غیر قابل استفاده است.

تغییر رمز 
 با انتخاب این گزینه می توان رمز کارت و یا رمز اینترنت خود را تغییر داد:

  • تغییر رمز کارت: رمز مورد نظر خود را که حداقل چهار رقم است، وارد نموده و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید. پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز بر روی رسید ارائه شده چاپ و تحویل می گردد.
  • تغییر رمز اینترنت: رمز اینترنت مورد نظر خود را که حداقل چهار رقم است، وارد نموده و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید. پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنت فعال شده و پارامتر CVV2 به همراه تاریخ انقضاء کارت بر روی رسید ارائه شده چاپ و تحویل می گردد.

خرید شارژ اعتباری
دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب با انتخاب این گزینه می توانند شارژ سیم کارت های اعتباری ایرانسل، همراه اول و اسپادان را بخرند.

خروج
با انتخاب این گزینه در فهرست اصلی می توان کارت خود را تحویل و از سیستم خارج شد.

2-1 کیف پول الکترونیک 
  با توجه به این که ملت کارت هوشمند بانک ملت از نوع هوشمند است، بنابراین با نصب نرم افزار کاربردی کیف پول الکترونیک بر روی آن، امکان انتقال وجه از حساب ملت کارت هوشمند به حساب کیف پول الکترونیک مهیا گردیده و صاحب کارت می تواند در زمان هایی که امکان ارائه سرویس از مرکز به سامانه های خودپرداز بانک ملت وجود ندارد، به صورت off line نسبت به برداشت مبلغ موجود در کیف پول کارت خود از طریق دستگاه های ATM بانک ملت اقدام نمایند.

2- کارت هدیه
ابتدا کارت مربوطه را وارد پایانه خودپرداز نموده و با انتخاب زبان ، فارسی و یا انگلیسی بودن فهرست ، می توان بقیه مراحل را دنبال کرد. پس از ورود کلمه رمز، فهرستی نمایش داده می شود که شامل گزینه های زیر است:

* برداشت وجه
*صورت حساب
* تغییر رمز
* خروج


راهنمای کاربرد گزینه های فوق همانند ملت کارت هوشمند است ولی در گزینه صورت حساب گزارش مربوط به کارت وارد شده در سیستم نمایش داده می شود.

3- ملت کارت متمرکز
 فهرست مشاهده شده و نحوه استفاده از آن مشابه کارت هدیه می باشد.

انتقال وجه از ملت کارت متمرکز به کارت های بانکی سایر بانک ها و برعکس
از هم اکنون امکان انتقال وجه از ملت کارت متمرکز (Access card) به کارت های بانکی سایر بانک ها و برعکس از طریق پایانه های خودپرداز (ATM ) فراهم شده است.
بدین ترتیب در حال حاضر، علاوه بر دارندگان ملت کارت های هوشمند، دارندگان ملت کارت متمرکز نیز قادر خواهند بود وجوه مورد نظر خود را از طریق پایانه های خودپرداز بانک های عضو شتاب ، تا سقف 000/000/10 ریال در شبانه روز، به حساب سایر کارت های بانکی عضو" شتاب" واریز کنند.
بر این اساس دارندگان ملت کارت متمرکز برای انتقال وجه از حساب کارت خود به سایر کارت های بانکی باید از طریق فهرست " انتقال وجه" حسب مورد یکی از گزینه های" حساب اصلی" یا" سایر حساب های متصل به کارت" را انتخاب نموده و با استفاده از گزینه" واریز به سایر کارت ها" نسبت به واریز وجه به کارت مربوطه اقدام نمایند.
خاطر نشان می کند به منظور انتقال وجه از ملت کارت متمرکز به کارت های بانکی سایر بانک ها، امکان استفاده از هر یک از حساب های متصل به کارت وجود دارد، ولی انتقال وجه از کارت های عضو شتاب صرفاً به حساب اصلی ملت کارت متمرکز امکان پذیر است.شایان ذکر است کارمزد خدمات ارائه شده، همچنان 000/5 ریال است که از حساب صادر کننده دستور پرداخت کسر خواهد شد.
ضمناً انتقال وجه به کارت سایر بانک های عضو شتاب با استفاده از بسترهای اینترنت و POS شعبه نیز در دستور کار قرار دارد که پس از آماده سازی، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع رسانده خواهد شد.

4- بن کارت 
  فهرست مشاهده شده و نحوه استفاده از آن مشابه کارت هدیه است، با این تفاوت که در منوی بن کارت به دلیل ماهیت کارت (کارت ویژه خرید غیرنقدی کالا یا خدمات)، گزینه برداشت وجه وجود ندارد.

 
کلیه حقوق محفوظ است. بانک ملت(سهامی عام) 1392