چهارشنبه 27 فروردين 1393
ادارات کل و مدیریت های شعب

اداره روابط عمومی بانک ملت آماده دریافت نظرها و پیشنهادهای مشتریان گرامی می باشد.
نشانی: خیابان طالقانى، نبش خیابان شهید عباس موسوى (فرصت سابق)
کدپستی: 1581736911
شماره تلفن ادارات مرکزى: 82961 (120 خط)
تلفن: 1556     نمابر: 82962702 و 88834417
پست الکترونیک: info@bankmellat.ir

نام واحد

شماره تلفن

شماره نمابر

حراست منطقه

بازرسی منطقه

اداره کل بین الملل

82962018 ـ 82962053

82962445-82963257

  1556 (داخلی 2)

---

اداره کل بانکداری الکترونیک

15 ـ 82962116

82962810

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل آموزش

33910013

33910011

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل بازرسی و نظارت

88899160

88899160

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل سازمان و بهبود روشها

82962050-82962048

82962703

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل اعتبارات

82962072-3

82962707

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل حقوقی

66707001-2

66702540

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل حراست

88944182-3

88903653

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل تدارکات

66462190

66469775

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی

82962044

82962919

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل منابع انسانی

82962136 ـ 82962140

82962637-82962597

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل امور مالی

66466594-66462263

66461229

1556 (داخلی 2)

---

اداره کل فن آوری اطلاعات

66403958 - 66411170

66460810

1556 (داخلی 2)

---

اداره کل مهندسی ساختمان

66407110 - 66408678

66487686

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل مدیریت عملیات

66703489

66713881

 1556 (داخلی 2)

---

اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری

82962070

82962820

1556 (داخلی 2)

---

اداره کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها و املاک مازاد

82962127-82962165

88323168

 1556 (داخلی 2)

---

مرکز تحقیقات و برنامه ریزی

82962107-8

82963107

 1556 (داخلی 2)

---

پایگاه بسیج

82962449

 

88944182-3 و 1556 (داخلی 2)

---

مرکز ارتباط ملت

1556

 

 1556 (داخلی 2)

---

تلفنخانه ساختمان مرکزی

82961

 

 

---

شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت

66045141-4

66014053

88944182-3 و 1556 (داخلی 2)

---

واحد فروشگاهی پل چوبی

77533026

 

88944182-3 و 1556 (داخلی 2)

---

واحد فروشگاهی نجات اللهی

88899318

 

88944182-3 و 1556 (داخلی 2)

---

واحد فروشگاهی جیحون

66045141-4

 

88944182-3 و 1556 (داخلی 2)

---

واحد فروشگاهی انقلاب

66929926

 

88944182-3 و 1556 (داخلی 2)

---

مدیریت شعب منطقه یک تهران

88841300

88846445

88835385 و 1556 (داخلی 2)

88321514 ، 88307543

مدیریت شعب منطقه دو تهران

66742580-2

66742583

66743119 و 1556 (داخلی 2)

66743120 ، 66743121

مدیریت شعب منطقه سه تهران

66460446 - 66497973

66466899

66400362 و 1556 (داخلی 2)

66465572

مدیریت شعب منطقه چهار تهران

66461535

66461614

66974165 و 1556 (داخلی 2)

66951889

مدیریت شعب منطقه پنج تهران

88835315 - 88835374

88303724

88835317 و 1556 (داخلی 2)

88346040

مدیریت شعب منطقه شش تهران

88901288

88906200

88911484 و 1556 (داخلی 2)

88911489 ، 88944035

مدیر شعب البرز

026-33553604-5

026-33553603

026-33553612 و 82488 (داخلی 2)

---

مدیر شعب مناطق آزاد تجاری

1 ـ 88910900

88901029

88941980 و 1556 (داخلی 2)

---

شعبه مستقل مرکزی

7 ـ 82962086

82962726

66722067-70 و 1556 (داخلی 2)

---

مدیر شعب منطقه اصفهان

6636823 ـ 0311

0311-6631623

6624017 ـ 0311 و 82488 (داخلی2)

0311-6627419

مدیر شعب منطقه یزد

5231430 ـ 0351

0351-5239660

5237765 ـ 0351 و 82488 (داخلی2)

0351-5230018

مدیر شعب منطقه کرمان

2448284 و 2446260-0341

0341-2448947

2450027 ـ 0341 و 82488 (داخلی2)

2458260 -0341

مدیر شعب منطقه کرمانشاه

8224778 و 8224683-0831

0831-8221255

8229209 ـ 0831 و 82488 (داخلی2)

0831-8227008

مدیر شعب منطقه همدان

0811-2522600

0811-2522950

0811-2520907 و 82488 (داخلی2)

0811-2525731

مدیر شعب منطقه کردستان

3237660 ـ 0871

0871-3237550

3236716 ـ 0871 و 82488 (داخلی2)

0871-3228872

مدیر شعب منطقه سمنان

3334967 ـ 0231

0231-3322040

3337237 ـ 0231 و 82488 (داخلی2)

0231-3337257

مدیر شعب منطقه چهارمحال و بختیاری

2240195 ـ 0381

0381-2240188

2240891 ـ 0381 و 82488 (داخلی2)

0381-2240189

مدیر شعب منطقه آذربایجان غربی

3453508 و 3453588-0441

0441-3453104

3453089 ـ 0441 و 82488 (داخلی2)

0441-3450935

مدیر شعب منطقه فارس

2222105 ـ 0711

0711-2229077

2228504 ـ 0711 و 82488 (داخلی2)

0711-2240131

مدیر شعب منطقه خوزستان

5549709 ـ 0611

0611-5549720

5549719 ـ 0611 و 82488 (داخلی2)

0611-5549685

مدیر شعب منطقه سیستان و بلوچستان

3224110 ـ 0541

0541-3225078

3227805 ـ 0541 و 82488 (داخلی2)

3225900 -0541

مدیر شعب منطقه هرمزگان

3341404 ـ 0761

0761-3341405

3339117 ـ 0761 و 82488 (داخلی2)

0761-3341405

مدیر شعب منطقه بوشهر

2523398 ـ 0771

0771-2522488

2526515 ـ 0771 و 82488 (داخلی2)

0771-2522488

مدیر شعب استان مرکزی

086-32224061

0861-2224070

2230580 ـ 0861 و 82488 (داخلی2)

0861-2224070

مدیر شعب منطقه قم

36707008,36707006 ـ 025

0251-7752358

6709920 ـ 0251 و 82488 (داخلی2)

0251-66709930

مدیر شعب منطقه قزوین

3687021ـ 0281

0281-3687022

3687027ـ 0281 و 82488 (داخلی2)

0281-3687022

مدیر شعب منطقه ایلام

3354181 ـ 0841

0841-3335077

3334397 ـ 0841 و 82488 (داخلی2)

0841-3335077

مدیر شعب منطقه لرستان

4208961 ـ 0661

0661-4208960

4208987 ـ 0661 و 82488 (داخلی2)

0661-4208960

مدیر شعب منطقه کهگیلویه و بویراحمد

2223430 ـ 0741

0741-2229131

2233812 ـ 0741 و 82488 (داخلی2)

0741-2229131

مدیر شعب منطقه خراسان شمالی

2241575 ـ 0584

0584-2241576

2238191 ـ 0584 و 82488 (داخلی2)

0584-2241576

مدیر شعب منطقه خراسان رضوی

8017200 ـ 0511

0511-8017217

8541577 ـ 0511 و 82488 (داخلی2)

0511-8017217

مدیر شعب منطقه خراسان جنوبی

2226078 ـ 0561

0561-2224622

4441905 ـ 0561 و 82488 (داخلی2)

0561-2224622

مدیر شعب منطقه مازندران

2264999 ـ 0151

0151-2266341

2250152 ـ 0151 و 82488 (داخلی2)

0151-2266341

مدیر شعب منطقه گیلان

9 ـ 7223008 ـ 0131

0131-7223010

7222581 ـ 0131 و 82488 (داخلی2)

0131-7223010

مدیر شعب منطقه گلستان

2335819 ـ 0171

0171-2320605

2335801 ـ 0171 و 82488 (داخلی2)

0171-2320605

مدیر شعب منطقه آذربایجان شرقی

5566955 ـ 0411

0411-5566944

5537166 ـ 0411 و 82488 (داخلی2)

0411-5566944

مدیر شعب منطقه اردبیل

7725429 و 7725571-0451

0451-7725570

7725366 - 0451 و 82488 (داخلی2)

0451-7725570

مدیر شعب منطقه زنجان

3261868-9 ـ 0241

0241-3260995

3261886 ـ 0241 و 82488(داخلی2)

0241-3261885

 
کلیه حقوق محفوظ است. بانک ملت(سهامی عام) 1392