يکشنبه 3 بهمن 1400En
تسهیلات آنی به اعتبارشخص(تابش)

تسهیلات آنی به اعتبارشخص(تابش)

نوعی تسهیلات اعتباری است که در جهت حفظ منافع و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در دو بخش مصارف شخصی و تسهیلات کسب و کاری در قالب اعتبار در حساب جاری و عقد مرابحه و همچنین کارت اعتباری مرابحه  در قبال سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت پرداخت می‌گردد. 

- شرایط تسهیلات آنی به اعتبار شخص(تابش):

تسهیلات شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و سقف فردی تسهیلات از 70% تا 300% مبلغ سپرده های مدت دار می‌باشد.( سقف تسهیلات در قالب عقد مرابحه و اعتبار در حساب جاری 10.000 میلیون ریال و در قالب کارت اعتباری مرابحه 500 میلیون ریال می‌باشد)
نکته:کل مبلغ سپرده تا زمان تسویه کامل تسهیلات پرداختی در توثیق خواهد بود و مازاد وثیقه لازم مطابق مقررات اعتباری بانک بایستی تأمین شود و تغییر وثیقه تسهیلات اعطایی از محل این طرح(سپرده بلند مدت توثیق شده) به سایر وثایق مجاز نمی باشد. 

- مزایای تسهیلات آنی به اعتبار شخص(تابش):

- تسهیلات آنی به اعتبار شخص (تابش) از اخذ پیش دریافت و تفاوت حداقل نرخ 3 درصدی سود تسهیلات با سپرده مستثنی می باشد.
- اعطای مجدد تسهیلات آنی به اعتبار شخص (تابش)  پس از تسویه تسهیلات مجاز می باشد. 
-اعطای تسهیلات آنی به اعتبار شخص (تابش) در قالب کارت و عقد مرابحه به دارنده حساب سپرده توثیقی و صرفاً یکی از اقارب (شامل پدر، مادر، همسر و فرزند)  مجاز می باشد.
-استفاده از تسهیلات آنی به اعتبار شخص (تابش) به صورت همزمان در قبال سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در قالب مصارف کسب و کار و عقد مرابحه (با صدور کارت و بدون صدور کارت) به شرط رعایت سایر ضوابط من جمله سقف فردی تسهیلات و پوشش وثیقه نقد مطابق شرایط اعلام شده بلامانع خواهد بود.

- نحوه دریافت تسهیلات آنی به اعتبار شخص(تابش):

اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی می¬توانند با مراجعه به هر یک از شعب بانک ملت، نسبت به ارائه درخواست و انجام مراحل مربوطه طبق قوانین موجود اقدام نمایند.

- مشخصات کلی تسهیلات آنی به اعتبار شخص(تابش):

عنوان
کارت اعتباری مرابحه
اعتبار در حساب جاری/عقد مرابحه
سقف تسهیلات قابل اعطا
500 میلیون ریال
10.000 میلیون ریال
نوع سپرده کوتاه مدت و بلند مدت
مدت بازپرداخت12 ماهه، 24 ماهه و 36 ماهه
از 24 ماه تا 36 ماه
هزینه آبونمان/ اعتبار سنجی/کارشناسیمطابق ضوابط و مقررات جاری بانک


- نحوه بازپرداخت اقساط:

مشتریان گرامی می‌توانند از طریق سامانه بانکداری اینترنتی، همراه بانک ملت، تلفن بانک یا پایانه­های خودپرداز نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام نمایند.
e.keramat.990920 no 16024802