چهارشنبه 9 مهر 1399En
اوج ملت

اوج ملت

مشتری گرامی؛ بانک ملت در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود و بنابر اصل مشتری محوری، سپرده ای را تحت عنوان اوج ملت طراحی نموده که دراین سپرده شما می توانید با افتتاح حساب های ویژه اوج ملت (شامل کوتاه مدت عادی یا جاری بدون دسته چک) و پس از طی حداقل مدت زمان تعیین شده از زمان افتتاح سپرده و مطابق با امتیاز متعلقه، از اولویت دریافت تسهیلات در بانک ملت با نرخ های ویژه بهره مند شوید.
شرایط طرح اوج ملت
حداقل مبلغ سپرده گذاری جهت دریافت امتیاز
یک میلیون ریال
حداقل دوره سپرده گذاری جهت بهره مندی از اولویت اعطای تسهیلات120روز به شرط حداقل مبلغ سپرده گذاری
مبنای محاسبه امتیازهر یک ریال در هر روز یک امتیاز
مبنای محاسبه تسهیلات(امتیاز نهایی حساب (در روز پرداخت تسهیلات)) تقسیم بر (مدت باز پرداخت تسهیلات (به ماه) ضربدر 10)
حداقل و حداکثر مبلغ تسهیلاتحداقل تسهیلات 20 میلیون ریال و حداکثر 400 میلیون ریال
مدت بازپرداخت تسهیلاتحداکثر 36 ماه برای کارت اعتباری
حداکثر 48 ماه برای فروش اقساطی خرید کالا
نرخ سود تسهیلات10 درصد برای دارندگان حساب جاری بدون دسته چک
16 درصد برای دارندگان حساب کوتاه مدت عادی
وثایقحسب نظر کمیته اعتباری شعبه

سایر ویژگی های طرح

1. امکان انتقال امتیاز حساب به بستگان درجه یک (پدر ، مادر ، همسر ، فرزند) برای مشتریان دارای حساب حقیقی
2. روش های متنوع سپرده گذاری هم بصورت یکجا وهم بصورت تدریجی
3. عدم مسدودی سپرده مشتری پس از دریافت تسهیلات
4. در این طرح، علاوه بر اشخاص و مشتریان حقیقی، مشتریان حقوقی نیز می توانند با سپرده گذاری اوج ملت از مزایای این طرح جهت پرسنل خود بهره مند گردند.
AL-ED.1396.04.28