جمعه 10 تير 1401En
مانی کارت

مانی کارت ملت

مانی کارت ملت براساس مفهوم واقعی کارت اعتباری (تجدیدپذیری) طراحی شده است و قابل اختصاص به آن دسته از اشخاص حقیقی می¬باشد که توانایی بازپرداخت صورتحساب کارت اعتباری خود را در هر ماه به¬صورت یکجا دارند. دارنده مانی کارت صرفاً با دریافت یک فقره کارت اعتباری تجدیدپذیر، در صورت بازپرداخت صورتحساب، می¬تواند به دفعات از کارت اعتباری مذکور تا سقف تعیین شده، در طول یک¬سال استفاده نماید.

انواع مانی کارت


مانی کارت عمومی


- در تمامی درگاه های اینترنتی و پایانه های فروشگاهی عضو شبکه شتاب قابل استفاده می باشد.
-  تمامی اشخاص حقیقی واجد شرایط که توانایی بازپرداخت صورتحساب کارت اعتباری خود در هر ماه را به¬صورت یکجا دارند می¬توانند نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.
-  شرکت ها و سازمانها می توانند از این نوع کارت بعنوان ابزاری جهت پوشش نیازهای مالی کارکنان خود استفاده کنند. مانی کارت ملت بهترین و مناسب‌ترین جایگزین برای مساعده حقوق کارکنان شرکتها و سازمان‌ها است.
-  صاحبان فروشگاه‌ها و کسب و کارها می¬توانند از از مانی کارت ملت به عنوان ابزاری برای تامین سرمایه در گردش خود(نقدینگی روزانه) استفاده نماید.

مانی کارت اختصاصی برند:


-  صرفاً در درگاه ها و پایانه های فروشگاهی طرف قرارداد بانک قابل استفاده می باشد.
-  نرخ سود تسهیلات برای دارندگان مانی کارت ویژه برند کمتر از نوع عمومی آن می باشد.
-  صاحبان کسب و کار، بُنکدارها، عمده‌فروشان کالا و ... می توانند برای تامین مالی خریداران خود، این کارت را پیشنهاد نمایند.

  اهم ویژگیهای کارت مذکور بشرح ذیل می باشد:

1.    مبلغ شارژ شده در مانی کارت تجدیدپذیر بوده و امکان استفاده به دفعات در طول دوره 12 ماهه به شرط بازپرداخت کل بدهی در مقاطع ماهانه وجود دارد.
2.   صورتحساب مانی کارت در بازه های زمانی تعیین شده توسط مشتری (حداکثر 30 روزه) می باشد
3.   صورتحساب مشتری معادل کل بدهی وی شامل مبلغ استفاده شده از کارت به¬علاوه سود متعلقه براساس تعداد روزهای استفاده شده درهر ماه می باشد که ازطریق پیام کوتاه یا پست الکترونیکی به صاحب کارت اعلام تا در مهلت مقرر نسبت به بازپرداخت آن اقدام¬نماید.
4.   درصورت تسویه کل بدهی در موعد مقرر (حداکثر 37 روزه) ، مبلغ مانی کارت مجدداً تا میزان سقف مجاز کارت شارژ و امکان استفاده از آن میسر می شود.
5.   در صورت عدم استفاده مشتری از مانی کارت، در یک یا چند دوره متوالی‏‏‏/غیر متوالی، مشتری هیچ مبلغی به بانک پرداخت نخواهد نمود.
6.   مانی کارت در طول یک سال (از زمان صدور کارت) فعال بوده و امکان استفاده از آن به دفعات و تا سقف مبلغ کارت وجود دارد.

-با توجه به تنوع محصول طراحی شده، امکان انتخاب مناسب ترین گزینه ، براساس شرایط مشتری بشرح جدول ذیل وجود دارد:

ردیف
نوع مانی کارت
نرخ سود سالانه
میزان تسهیلات مانی کارت
محل استفاده
سقف فردی
مهلت پرداخت صورتحساب
مهلت استفاده از کارت
1
عمومی انفرادی
12%
حداکثر برابر معدل 3 ماهه استفاده‌نشده حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و کوتاه‌مدت عادی متقاضی
تمامی پایانه‌های فروشگاهی و درگاه­های اینترنتی عضو شبکه شتاب
۵۰۰ میلیون ریال
۷ روز
یک سال
2
15%
حداکثر معادل 2 برابر معدل 3 ماهه استفاده‌نشده حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و کوتاه‌مدت عادی متقاضی
3
18%
حداکثر معادل 4 برابر معدل 3 ماهه استفاده‌نشده حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و کوتاه‌مدت عادی متقاضی
4
عمومی گروهی
18%
و ‏- ویژه فروش سازمانی(گروهی)
‏-‏- مشتریان رتبهAوB اعتباری (بدون سپرده‌گذاری لازم قبلی و ایجاد معدل)
5
ویژه برند
صفر
بدون نیاز به معدل حساب
تمامی پایانه‌ها ی فروشگاهی و درگاه­های اینترنتی فروشگاه‌های طرف قرارداد

ede.keramat  000904 no"