دوشنبه 26 مهر 1400En
مانی کارت

مانی کارت ملت

مانی کارت ملت براساس مفهوم واقعی کارت اعتباری (تجدیدپذیری) طراحی شده است و قابل اختصاص به آن دسته ازاشخاص حقیقی می باشد که توانایی بازپرداخت صورتحساب کارت اعتباری خود در هر ماه بصورت یکجا را دارند.

  اهم ویژگیهای کارت مذکور بشرح ذیل می باشد:

- سقف مبلغ کارت: 500.000.000 ریال
- مدت اعتبار کارت: ۳۶۵ روز
- سود تسهیلات پایین (حداکثر ۱.۵ درصد در ماه متناسب با نوع کارت انتخاب شده )
- قابل استفاده در تمامی پایانه های فروشگاهی عضو شبکه شتاب در سراسر کشور
- تجدید پذیر(امکان استفاده به دفعات در طول دوره 12 ماهه -به شرط بازپرداخت کل بدهی در مقاطع ماهانه )
-غیر تقسیطی (صورتحساب بصورت ماهانه معادل کل بدهی شامل مبلغ استفاده شده از کارت بعلاوه سود مربوطه که براساس تعداد روزهای استفاده شده درهر ماه محاسبه شده است، صادر می شود و مشتری بایستی نسبت به بازپرداخت کل بدهی تا تاریخ مقرر اقدام نماید.)
- مقاطع صدور صورتحساب:ماهیانه (صورتحساب بدهی مشتریان در تاریخ مشخص درهرماه ازطریق پیام کوتاه و پست الکترونیکی ارسال و مشتری 7 روز مهلت دارد نسبت به بازپرداخت کل بدهی اقدام نماید.)
-با توجه به تنوع محصول طراحی شده، امکان انتخاب مناسب ترین گزینه ، براساس شرایط مشتری بشرح جدول ذیل وجود دارد:

نرخ سود ماهانه نرخ سود سالانه
اسقف مبلغ کارت
%1%122 برابرمجموع  معدل سه‌ماهه حسابهای جاری و کوتاه مدت 
%1.25%153 برابر مجموع  معدل  سه‌ماهه حسابهای جاری و کوتاه مدت 
%1.5%185 برابر مجموع معدل سه‌ماهه حسابهای جاری و کوتاه مدت
همچنین امکان اخذ وثیقه نقدبه جای استفاده از معدل 3 ماهه ، صرفا ًبرای مانی کارت ملت انفرادی 18% ( با سود ماهانه 1.5%) در طول دوره یکساله درنظر گرفته شده است.

نکات مهم:

-  درصورت تسویه کل بدهی در موعد مقرر (حداکثر 37 روزه)، مبلغ مانی کارت تا میزان سقف مقرر شارژ شده و امکان استفاده مجدد از کارت، در همان روز وجود دارد. 
- درصورت عدم استفاده مشتری ازکارت ، در یک یا چند دوره متوالی‏‏‏/غیر متوالی، مشتری هیچ مبلغی به بانک پرداخت نخواهد نمود . همچنین کارت کماکان در طول یکسال (از زمان صدور کارت ) فعال بوده و در ماههای آتی به دفعات و تا سقف مبلغ کارت قابل استفاده می باشد.
- درخصوص مانی کارتهایی که بصورت گروهی و با تضمین سازمان مربوطه صادر می شود نیازی به سپرده گذاری نمی باشد.
ed: sh.sahraei  980526 no" 98/780335