جمعه 10 تير 1401En
احسان ملت

سپرده سرمایه‌گذاری احسان ملت

شما نیکوکاران محترم می‌توانید به منظور مشارکت در امور خیریه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه اقدام به افتتاح حساب سپرده احسان ملت نمایید.
بر این اساس خیرین گرامی می‌توانند ضمن مراجعه به یکی از شعب بانک ملت، یک فقره سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت) افتتاح نموده و سپس شماره حساب سازمان‌ها و مؤسسات خیریه مورد نظر را برای واریز سود متعلقه معرفی نمایند.
شما نیکوکار عزیز، صاحب اصل مبلغ سپرده احسان ملت بوده و صرفاً سود ناشی از سپرده‌گذاری را به موسسه/ سازمان خیریه مورد نظر واگذار می‌نمایید.