پنجشنبه 20 مرداد 1401En
ارسال نظرها، پیشنهادها و انتقادها
نام:
پست الکترونیکی:
موضوع:
ضمیمه:
متن:

مرکز ارتباط ملت

تلفن تهران: ۱۵۵۶
تلفن شهرستان: ۸۲۴۸۸-۰۲۱
اطلاع رسانی، راهنمایی، دریافت و پاسخ گویی به شکایات
تلفن، صندوق صوتی(voice mail)، تلفن گویا(IVR) و نمابر(fax)
نمابر: ۸۸۵۱۵۹۱۹-۰۲۱
سامانه پیامک: 300001556
پست الکترونیک: info@bankmellat.ir

سامانه تلفن گویای امور مرتبط با پیگیری حواله های ساتنا و پایا و چکاوک (کلر)

021-74289

آدرس: تهران، خیابان دماوند به سمت شرق ، بعد از چهارراه آیت، پلاک ۴۸۴، ساختمان شهید قاسم سلیمانی

تلفن بانک ملت

تهران 8132
شهرستان 8132-021