جستجو در شعب داخلی بانک
نام شعبه:فرهنگ بابل
شماره حسابگری:58156
استان:مازندران
شهرستان:بابل
مدیریت شعب:استان مازندران
كدارتباطی:11
تلفن رييس شعبه:32225403
تلفن معاون:32257228
تلفن سپرده و خدمات:32263630
تلفن اعتبارات:32251707
نمابر:32257525
كدپستی:4716655731
نشانی:جاده قائمشهر، خیابان قائمشهر، بعد از پل هوائی