جستجو در شعب داخلی بانک
نام شعبه:کتالم رامسر
شماره حسابگری:57869
استان:مازندران
شهرستان:کتالم وسادات شهر
مدیریت شعب:استان مازندران
كدارتباطی:11
تلفن رييس شعبه:55242300
تلفن معاون:55243146
تلفن سپرده و خدمات:55243146
تلفن اعتبارات:55240905
نمابر:55243386
كدپستی:4694178698
نشانی:شهرکتالم، میدان ولی عصر (عج)