جستجو در شعب داخلی بانک
نام شعبه:کلارآباد
شماره حسابگری:57307
استان:مازندران
شهرستان:کلارآباد
مدیریت شعب:استان مازندران
كدارتباطی:11
تلفن رييس شعبه:54608561
تلفن معاون:54608560
تلفن سپرده و خدمات:54602928
تلفن اعتبارات:54608562
نمابر:54602300
كدپستی:4673169948
نشانی:شهر کلارآباد، خیابان اصلی جنب مسجد جامع