جستجو در شعب داخلی بانک
نام شعبه:دروازه کازرون شیراز
شماره حسابگری:39081
استان:فارس
شهرستان:شیراز
مدیریت شعب:استان فارس
كدارتباطی:071
تلفن رييس شعبه:38205284
تلفن معاون:3830708
تلفن سپرده و خدمات:38202993
تلفن اعتبارات:38217899
نمابر:38202993
كدپستی:7163864645
نشانی:دروازه کازرون، ابتدای خیابان فخرآباد