دکتر محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه فرابانک از عملکرد خوب مدیران و کارکنان بانک ملت قدردانی کرد.