يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
ملت کارت حمل و نقل

ملت کارت حمل و نقل

بانک ملت به منظور گسترش فرهنگ استفاده از پول الکترونیک و ترویج بانکداری الکترونیکی برای رانندگان کشور"ملت کارت حمل و نقل" صادر می کند.
ملت کارت حمل و نقل کارتی مغناطیسی است که همه قابلیت های کارت های متمرکز بانک ملت (Access Card) را داراست، و امکان دست یابی به حساب های متمرکز، امکان استفاده از یکایک خودپردازهای شبکه"شتاب"، امکان خرید اینترنتی، و امکان انتقال وجه به حساب های دیگر و نیز به کارت های عضو"شتاب" از ویژگی های شاخص آن است.
همچنین دارندگان این نوع کارت می توانند برای هریک از اعضای خانواده خود ملت کارت خانواده درخواست، و حداکثر مجاز برداشت از کارت را تعیین کنند. با این تدبیر اعضای خانواده رانندگان محترم شخصاً می توانند هر ماهه حداکثر تا مبلغ تعیین شده وجه دریافت کنند.
"ملت کارت حمل و نقل" در حال حاضر فقط برای رانندگان تحت پوشش"شرکت حمل ونقل بین المللی آبادان" صادر می شود. متقاضی باید با معرفی نامه شرکت مذکور به یکی از شعبه های بانک ملت (در سراسر کشور) مراجعه، و پس از افتتاح یکی از انواع حساب های متمرکز، به نام خود درخواست صدور"ملت کارت حمل ونقل" کنند. بدین ترتیب وجوه مربوط به کرایه حمل مکانیزه به حساب رانندگان واریز می شود، و آنان در هر لحظه از شبانه روز از راه پایگاه های فیزیکی (شعبه، خودپرداز) و مجازی (اینترنت، همراه بانک) بانک ملت به موجودی حساب خود دسترسی دارند. طرز استفاده از"ملت کارت حمل و نقل" در یک لوح فشرده (CD) آموزشی و بروشور راهنما همراه با کارت به دارندگان این نوع حساب تسلیم می شود.