جمعه 29 فروردين 1393

  بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین
   دستورالعمل اجرائی اعطای تسهیلات بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در سال 1384 و به استناد تصویب نامه شماره 46468/ت/34055 مورخ 05/04/84 هیأت محترم وزیران و با شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و بانک ملت نیز در راستای تحقق سیاست های دولت خدمتگزار و به منظور دستیابی به مقاصد زیر نسبت به اجرای آن اقدام نموده است.

الف ) توزیع عادلانه منابع، به ویژه مناطق محروم
ب ) افزایش تولید و صادرات غیر نفتی
ج ) تقویت و تحرک اقتصادی
د ) تقویت کارآفرینی، اشتغال زایی و افزایش فرصت های شغلی جدید
و دامنه شمول آن نیز طرح های جدید، نیمه تمام وتوسعه ای بنگاه ها در بخش های کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات فرهنگی، آموزشی با میزان اشتغال زایی کمتر از 50 نفر است.

از نظر مبلغ، سقف این تسهیلات در طرح های عمومی حداکثر 10 میلیارد ریال و در صنایع غذایی حداکثر 30 میلیارد ریال است. زمان اجرای این طرح ها حداکثر 24 ماه و بازپرداخت آن ها حداکثر 3 سال و در صورت نیاز طرح، یک سال مهلت خواهد داشت ( مجموع مدت حداکثر 6 سال ).
مرجع معرفی کننده افراد نیز کارگروه اشتغال می باشد.
 

 
کلیه حقوق محفوظ است. بانک ملت(سهامی عام) 1392