سه شنبه 31 مرداد 1396En
اسلاید
تب
در جلسه انتخابات شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی صورت گرفت: انتخاب مدیر روابط عمومی بانک ملت به عنوان نماینده بانک های دولتی واگذار شده

مدیر روابط عمومی بانک ملت در جلسه انتخابات شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی، به عنوان نماینده بانک های دولتی واگذارشده انتخاب شد.

ادامه
از تاریخ:
تا تاریخ:
نمايش
نوع ارز
نرخ خرید
نرخ فروش
نرخ مرجع