يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
هدف

سپرده سرمایه‌گذاری هدف

سپرده"هدف" یکی از انواع سپرده‏ های سرمایه ‏گذاری بانک ملت است. از راه این سپرده، شما مشتریان گرانقدر می ‏توانید با استفاده از برنامه ‏ریزی مالی بانک ملت، در تاریخ دلخواه به هدف مالی خود (تأمین وجه مورد نیاز برای خرید خانه، لوازم منزل، خودرو، و ...) دست یابید.
برای این منظور (چنانچه مشتری بانک ملت باشید یا در یکی از شعب بانک ملت حساب افتتاح کنید) از طریق مراجعه به سایت اینترنتی بانک ملت/ سایت بانکداری اینترنتی و مشخص کردن هدف و مدت زمان مطلوب خود، می‌توانید از برنامه‏ ریزی مالی و پاداش سپرده ‏گذاری منظم بهره‏ مند‌ شوید.
در این نوع سپرده‌گذاری، با پس‏ انداز تدریجی ماهانه به مبلغی منظم و ثابت (حداقل 250.000 ریال) شما سود کوتاه‌ مدت و پاداش سپرده ‏گذاری منظم دریافت می‌کنید و به اهداف مالی که از پیش تعیین کرده‌اید، دست می یابید. سود سپرده ‏گذاری تدریجی شما متناسب با مدت ماندگاری تا سررسید هدف محاسبه می‌شود و یک ماه پس از آخرین واریز قابل برداشت‌ است. بدیهی است که در تاریخ سررسید هدف، مجموع واریزهای ماهانه شما در دوران سپرده‏ گذاری، با سود و پاداش سپرده‏ گذاری، رقمی معادل هدف مالی از پیش تعیین‌شده شما خواهدشد.
شایان توجه است که درصورت مطالبه مبلغ سپرده یا بستن این حساب قبل از سررسید، صرفا" مشمول دریافت پاداشی مبتنی بر زمان سپرده‌ گذاری خواهید‌شد و سپرده ‏گذاری خاتمه خواهدیافت.

مزایای حساب سپرده سرمایه‌ گذاری"هدف" نسبت به سایر سپرده‌ها

  - تعیین میزان مبلغ هدف مالی به دلخواه سپرده‌ گذار؛
  - تعیین زمان رسیدن به هدف مالی دلخواه توسط سپرده‌ گذار در بازه زمانی 9 تا 12 ماهه؛
  - پرداخت سود و پاداش سپرده‏ گذاری منظم بر مبنای کم‌ ترین مانده در هر روز، حداکثر تا سه برابر سود سپرده‌ های کوتاه‌ مدت؛

شرایط افتتاح حساب 

  - اشخاص حقیقی می‌توانند با حداقل مبلغ دویست هزار ریال نسبت به افتتاح حساب سپرده هدف درهریک از شعبه‌ های بانک اقدام‌ کنند. مشتریان کنونی بانک ملت می‌توانند از طریق سایت بانکداری اینترنتی نیز افتتاح حساب‌کنند. 
  - مدت سپرده هدف می تواند از 9 ماه تا 12 ماه باشد.
  - پرداخت مبالغ واریز ماهانه (حداقل معادل دویست و پنجاه هزار ریال) به صورت نقد یا انتقال از حساب دیگر به حساب سپرده هدف صورت می‌گیرد.
محاسبه نرخ سود سپرده هدف