يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
ملت کارت پزشکان

ملت کارت پزشکان

بانک ملت به منظور عرضه خدمات بیشتر به پزشکان ارجمند نوعی کارت بانکى (با رنگ و طرح متفاوت) ویژه پزشکان طراحی کرده است. دارندگان این نوع کارت مى توانند از خدمات ویژ بانک ملت و مزایایی مانند دریافت"دسته چک جام (ویژه پزشکان)" و استفاده از"طرح تسهیلات ویژه متخصصان" بهره مند شوند.

گروه های استفاده کننده

  - پزشکان،
  - دندان پزشکان،
  - رادیولوژیست ها،
  - داروخانه ها،
  - آزمایشگاه ها،
  - دام پزشکان.

مدارک مورد نیاز

  - افتتاح حساب متمرکز قرض الحسنه جاری، و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت؛
  - درخواست کتبی،
  - تصویر شناسنامه و کارت ملی، 
  - جوز فعالیت معتبر (صادرشده) از سوی سازمان های مربوط، مطابق بندهای زیر:

مجوز فعالیت مورد نیاز

  - پزشکان و دندان پزشکان و رادیولوژیست ها: پروانه صادر شده از سوی"سازمان نظام پزشکی"؛ 
  - داروخانه ها و آزمایشگاه ها: مجوز فعالیت صادر شده از سوی وزارت"بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"؛
  - دام پزشکان: مجوز فعالیت صادر شده از سوی"سازمان دام پزشکی کشور".