جمعه 27 مرداد 1396
ورود به سامانه تسهیلات اینترنتی ملت
سامانه تسهیلات اینترنتی ملت (تام)

سامانه تسهیلات اینترنتی ملت (تام)

بانک ملت در راستای تسهیل در ارائه تسهیلات به مشتریان خود، سامانه تسهیلات اینترنتی ملت (تام) را راه اندازی کرده است.