چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395
بن کارت ملت

بن کارت

بن کارت نوعی کارت بهادار الکترونیک ویژه خرید است که سازمان ها و موسسات به جای بن کاغذی در اختیار کارکنان خود قرار می دهند، و معادل ریالی کمک هزینه های غیر نقدی ایشان را در حساب بن کارت واریز می کنند. دارندگان بن کارت می توانند با آن از راه مراجعه به فروشگاه های مجاز دارای دستگاه کارت خوان فروش یا از طریق محیط اینترنت کالا و خدمات مورد نیاز خود را خریداری کنند.

ویژگی های بن کارت

  - بن کارت برای هریک از کارکنان تابع یک سازمان یک بار صادر، و سپس بر طبق مقررات و برنامه سازمان مذکور در فواصل زمانی معین شارژ (مبلغ دار) می شود.
  - برخلاف بن های کاغذی که صدور و توزیع آنها برای سازمان ها به صرف وقت و هزینه بیشتر نیاز دارد، بن کارت موجب صرفه جویی در وقت و هزینه است؛ زیرا بن کارت یک بار صادر و توزیع و در فواصل زمانی دلخواه شارژ می شود، و افزون بر آن از سرعت و دقت بیشتر برخوردار است.
  - چنانچه سازمان متبوع اراده کند، می توان اعتبار خرید با بن کارت را به فروشگاه یا باشد وجود دارد، لذا محدود نمودن محل خرج بن کارت ها به فروشگاه های خاص نیز به سهولت میسر است.
  - با استفاده از بن کارت، بعضی از عملیات دستی و وقت گیر فروشگاه های تابع (مانند: جمع آوری و شمارش بن های کاغذی، استخراج آمار مربوط، ارسال آنها به سازمان مربوط، و انجام برخی محاسبات دیگر) کاسته می شود.
  - مانند بن های کاغذی بن کارت الکترونیک را نیز می توان با نام و شماره مشخص برای هر یک از افراد سازمان صادرکرد.
  - به منظور حفظ ویژگی های امنیتی، هر بن کارت نیز مانند دیگر کارت پول های الکترونیک رمزی مخصوص دارد.
  - در صورت گم شدن بن کاغذی، هر کسی می تواند با آن از فروشگاه های مربوط خرید کند؛ اما اگر بن کارت گم شود، به دلیل دارا بودن کارت، امکان هرگونه سوء استفاده کاهش می یابد، و صرفا دارنده رمز می تواند آن را خرج کند.
  - خرید با بن کاغذی امکان مدیریت استفاده از آن را کاهش می دهد و دارنده نمی تواند برطبق نیاز خود، آن را در چند نوبت خرج کند؛ اما دارنده بن کارت می تواند موجودی حساب خود را به اندازه دلخواه و در چندین نوبت از طریق دستگاه های کارت خوان فروشگاهی یا در محیط اینترنت خرج کند، و پس از هر بار خرید، مانده حساب او در مرکز نگهداری می شود که از طریق همان کارت قابل استفاده است.
  - در صورت مراجعه و درخواست سازمان یا مؤسسه به هریک از شعبه های بانک، به تعداد مورد نیاز بن کارت صادر می شود.
  - دارنده بن کارت می تواند با مراجعه به هریک از پایانه های خود پرداز بانک ملت از خدمات زیر استفاده کند:
   اعلام مانده کارت؛
   اعلام ده گردش آخر کارت؛
   تغییر رمز کارت؛
   تغییر رمز اینترنتی کارت؛
   پرداخت قبوض.