يکشنبه 31 فروردين 1393

 تلفن بانک ملت 
     مشتریان بانک ملت می توانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، نسبت به فعالسازی این خدمت اقدام کنند.
   
راه فعال سازی تلفن بانک

1. مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب
2. تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه تلفن بانک
3. دریافت رمز عبور از کاربر شعبه و فعال شدن خدمت پس از گذشت 24 ساعت
4. تماس با شماره تلفن 8132-021 و اقدام به تغییر رمز پیش از گذشت 4 روز از زمان فعال سازی
5. قرار دادن تلفن در حالت TUNE
6. وارد کردن شماره حساب پس از شنیدن صدای بوق کوتاه و فشردن کلید ستاره ( * )
7. وارد کردن رمز و فشردن مجدد کلید ستاره( * )

 

 

 

کلید
شرح خدمات
__
اعلام موجودی ( به محض ورود شماره حساب و رمز عبور)
1
اطلاع از گردش و اطلاعات حسابها
دریافت سه گردش آخر حساب (کلید1)
ارسال 30 گردش حساب از طریق دورنگار (کلید 2)
اعلام نرخ سود سپرده (کلید 3)
تولید کد شبا  (کلید4)
2
اطلاع از خدمات چک
درخواست صدور دسته چک 25 برگی (کلید 1)
تایید مبلغ چک (کلید 2)
لغو تایید مبلغ چک  (کلید 3)
3
اطلاع از خدمات تسهیلات
اعلام مانده بدهی تسهیلات  (کلید 1)
پرداخت تسهیلات  (کلید 2)   
ارسال صورت حساب بدهی تسهیلات از طریق دورنگار (کلید3)
4
تغییر رمز
5
پرداخت قبوض
پرداخت قبض با استفاده از کارت (کلید 1)
پرداخت قبض با استفاده از حساب (کلید 2)
6
انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک ملت (درحال حاضر بین حساب های یک شخص)
7
خدمات کارت و بانکداری الکترونیک
خدمات ملت کارت متمرکز(کلید 1)
اعلام موجودی کارت (کلید 1)
سه گردش آخر کارت (کلید 2)
غیرفعال کردن کارت (کلید 3)
ارسال 30 گردش آخر ملت کارت متمرکز از طریق دورنگار
(کلید 4)
بانکداری الکترونیک (کلید 2)
غیرفعال کردن سرویس حواله اینترنتی (کلید 1)
غیرفعال کردن خدمات همراه بانک (کلید 2)
تنظیمات OTP(کلید 3)
تنظیمات همه سرویس ها (کلید 1)
لغو تنظیمات همه سرویس ها (کلید 2)
تنظیمات سرویس های انتخابی (کلید 3)
لغو تنظیمات سرویس های انتخابی (کلید 4)
8
سایر خدمات
خدمات اوراق مشارکت و گواهی سپرده
استعلام اوراق مشارکت (کلید 1 )
 
کلیه حقوق محفوظ است. بانک ملت(سهامی عام) 1392