جستجو در شعب داخلی بانک
نام شعبه: جام جم زاهدان
شماره حسابگری: 47316
استان: سیستان و بلوچستان
شهرستان:
مدیریت شعب: استان سیستان و بلوچستان
كدارتباطی: 0541
تلفن رييس شعبه: 3219936
تلفن معاون: 3219935
تلفن سپرده و خدمات: 3219935
تلفن اعتبارات: 3219935
نمابر: 3220267
كدپستی: 9815793976
نشانی: زاهدان-تقاطع خیابان جام جم و مصطفی خمینی