پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393
نرخ روزانه ارز
از تاریخ: تا تاریخ: نمايش
نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
نرخ ارز مبادله ای
از تاریخ: تا تاریخ: نمايش
نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مبادله ای بانک مرکزی
نرخ ارز
کلیه حقوق محفوظ است. بانک ملت(سهامی عام) 1392